Byliśmy w Schrambergu... (28.03.-03.04.2004 r.)

   W dniach 28.03.-03.04.2004 r. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących uczestniczyli w polsko-niemieckiej wymianie w Schrambergu.
Schramberg to piękna miejscowość, położona w malowniczych górach Schwarzwald, w południowo-zachodnich Niemczech.
   Był to pobyt mający na celu językowa i kulturalną integrację młodzieży z obu krajów. Uczniowie mieszkali u rodzin swoich niemieckich kolegów, przez co mieli większą możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych oraz poznawania kultury naszych zachodnich sąsiadów. Każdego dnia uczestników wymiany czekały nowe atrakcje: wycieczka krajoznawcza po okolicach Schrambergu, zwiedzanie skansenu, wędrówka szlakiem średniowiecznych zamków, poznawanie historii miasta oraz wizyta u burmistrza. Odbywały się także zajęcia w szkole, aby móc bliżej przyjrzeć się niemieckiemu systemowi nauczania.
   W programie przewidzianych było kilka atrakcyjnych wycieczek. Do Konstancji - miasta nad jeziorem Bodeńskim pamiętającego jeszcze czasy rzymskie oraz sobór zwołany na zakończenie wielkiej schizmy zachodniej. Natomiast w piątek, poprzedzający dzień odjazdu odbyła się wycieczka do Strasbourga - siedziby parlamentu europejskiego.
   Wszyscy mile wspominają te kilka dni spędzonych z kolegami z Niemiec i nie mogą się już doczekać ich wizyty w Kamiennej Górze, która nastąpi już niebawem, w czerwcu.

Tekst: K.B.

Copyright &copy ZSO Kamienna Góra