Odwiedzili nas koledzy ze Schrambergu... (03.06.-09.06.2004 r.)

   W dniach 03.06.-09.06.2004 r. przybyli do nas z rewizytą koledzy ze Schramberga, u których gościliśmy na przełomie marca i kwietnia.
Razem uczestniczyliśmy w zajęciach lekcyjnych, a także jeździliśmy na wycieczki po okolicy m.in. na Chojnik, na Snieżkę, do Karpacza, do Jeleniej Góry, do Wrocławia.
    Zarówno program naszego pobytu w Schrambergu, jak i niemieckich kolegów u nas był bardzo napięty. Odwiedziliśmy wiele wspaniałych miejsc, z których najbardziej podobał mi się Strasbourg i Konstancja.
   Uczestniczenie w wymianie bardzo mi się podobało. Myślę, że była to duża szansa na doskonalenie języka, zarówno niemieckiego, jak i angielskiego oraz poznanie obcej kultury. Dzięki wymianie poznałam wielu nowych ludzi, z którymi koresponduję do dziś.

Poniżej fotoreportaż z pobytu w naszej Szkole oraz drugi tekst o współpracy z Gimnazjum w Schrambergu.
 
tekst: K.B.
zdjęcia: Jarosław Tułaczyk
Uwaga:
Poniższa galeria oparta jest o skrypt (JavaScript) - fotografie w formacie 640x480 otwierają się, po kliknięciu na miniaturze, w odrębnym oknie dopasowanym do rozmiaru zdjęcia.
Rozmiar plików graficznych od 52kB do 92kB.

Rozmiar pliku - 61kB Rozmiar pliku - 65kB Rozmiar pliku - 63kB Rozmiar pliku - 65kB
Rozmiar pliku - 52kB Rozmiar pliku - 58kB Rozmiar pliku - 57kB Rozmiar pliku - 62kB
Rozmiar pliku - 58kB Rozmiar pliku - 70kB Rozmiar pliku - 65kB Rozmiar pliku - 77kB

     Od roku 2000 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze współpracuje ze szkołą partnerska w Schrambergu (Badenia-Wittembergia). W roku 2001 uczniowie niemieccy po raz pierwszy odwiedzili Kamienną Górę, a w roku następnym 2002 doszło do pierwszej wymiany uczniów, w ramach programu "Międzynarodowa Wymiana Młodzieży Szkolnej". Wówczas to 10-cio osobowa grupa młodzieży z naszej szkoły pojechała po raz pierwszy do Niemiec, gdzie w towarzystwie młodzieży niemieckiej spędziła 9 dni. Taka sama grupa uczniów z Gimnazjum w Schrambergu złożyła wizytę w naszym mieście. Organizatorami programu byli, ze strony niemieckiej Klaus Schmidt, ze strony polskiej Barbara Mrożek-Lubieniecka.
     Program cieszył się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród młodzieży polskiej jak i niemieckiej, dlatego też w roku bieżącym doszło do ponownej wymiany. 13-sto osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących pod opieką Barbary Mrożek-Lubienieckiej gościła w Schrambergu.
     Podczas tygodniowego pobytu w Niemczech, uczniowie uczęszczali wraz ze swoimi partnerami na zajęcia lekcyjne, uczestniczyli w rozrywkach sportowych oraz różnego rodzaju imprezach organizowanych przez szkołę partnerską. W czasie licznych wycieczek poznali nie tylko piękno Schwarzwaldu, ale zwiedzili również Konstancję, Strassburg (Francja) wyspę kwiatów Mainau oraz pływali po jeziorze Bodeńskim. Mieszkając w rodzinach poznali również zwyczaje, obyczaje, kulturę i styl życia naszych sąsiadów. Ćwiczyli także i rozszerzali swoje umiejętności językowe.
     W terminie 03-09.06.2004 r., taka sama grupa młodzieży niemieckiej pod opieką Klausa Schmidta gościła w naszym mieście. Uczniowie niemieccy mieszkali także w rodzinach oraz uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę. Podczas wielu wycieczek poznali piękno naszego regionu, jak również historię, kulturę oraz zwyczaje i obyczaje polskie. W towarzystwie uczniów polskich zwiedzili Kamienna Górę, Krzeszów, Chełmsko Śląskie, Bolków i Książ. Wspinali się na zamek Chojnik oraz Śnieżkę. Mieli także okazję zwiedzić stolicę naszego regionu Wrocław oraz podziwiać Kościół Pokoju w Jaworze.
     Program obu wizyt przygotowali oraz nad jego realizacją czuwali ze strony polskiej Barbara Mrożek-Lubieniecka oraz ze strony niemieckiej Klaus Schmidt.
     Koszty realizacji programu spoczywały na rodzicach uczniów. Został on w pełni zrealizowany dzięki wydatnej pomocy finansowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) za pośrednictwem Euroregionu Nysa oraz życzliwości innych Sponsorów jak Bank Spółdzielczy, Urząd Miasta, Urząd Gminy czy Starostwo Powiatowe, którzy również wspierali nasze przedsięwzięcie.


  Uczniowie biorący udział w wymianie
 • rok 2002:
  1. Kłoczyńska Anita - kl. IIf
  2. Krajewska Marta - kl. IIf
  3. Kościcka Magdalena - kl. IIc
  4. Lubieniecka Katarzyna - kl. IIf
  5. Praska Kinga - kl. IIa
  6. Skupińska Agnieszka - kl. IIIc
  7. Szwejda Marta - kl. IIIc
  8. Śmierciak Karolina - kl. IId
  9. Tomaszek Kosma - kl. IIIe
  10. Wąsiel Emilia - kl. III c
 • rok 2004:
  1. Basta Monika - kl. Id
  2. Bednarska Alicja - kl. Id
  3. Burdyn Karolina - kl. IIe
  4. Gruszka Marta - kl. IIId (Gimnazjum)
  5. Gruszka Dorota - kl. IIId (Gimnazjum)
  6. Gumieniak Joanna - kl. Id
  7. Kędroń Beata - kl. IIId (Gimnazjum)
  8. Kondoł Ewa - kl. IIIb (Gimnazjum)
  9. Rutkowska Dorota - kl. Id
  10. Rybka Arkadiusz kl. - kl. Id
  11. Światłowska Agnieszka - kl. IIIb (Gimnazjum)
  12. Walczak Sandra - kl. IIId (Gimnazjum)
  13. Wąchała Łukasz - kl. If
  Opiekunem w czasie obu wyjazdów była mgr Barbara Mrożek-Lubieniecka.

Copyright &copy ZSO Kamienna Góra