PROTOKÓŁ
z prac Komisji Konkursowej powołanej do oceny prac
w V Kamiennogórskim Proekologicznym Konkursie Plastycznym
organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
pod patronatem
Starostwa Powiatu Kamiennogórskiego
i Stowarzyszenia Promocji Edukacji "Futurum" w Kamiennej Górze
pod hasłem "Rezerwaty i pomniki przyrody Powiatu Kamiennogórskiego"
przeprowadzonego w okresie czerwiec-październik 2005.
(Kamienna Góra, dn. 28 października 2005 r.)


    Komisja V Kamiennogórskiego Proekologicznego Konkursu Plastycznego, organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze pod patronatem Starostwa Powiatu Kamiennogórskiego i Stowarzyszenia Promocji Edukacji "Futurum" w Kamiennej Górze pod hasłem "Rezerwaty i pomniki przyrody Powiatu Kamiennogórskiego", w składzie:
- przewodniczący: mgr Wiesław Kozłowski (ZSO w Kamiennej Górze)
- członek: mgr Bogumiła Zachara
- członek: mgr Bogusław Czyczkan
- protokolant: mgr inż. Jarosław Tułaczyk (ZSO w Kamiennej Górze)
stwierdziła co następuje:
    Na konkurs wpłynęły prace w następujących kategoriach wiekowych:
- uczniowie szkół gimnazjalnych,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
    Prace wpłynęły z następujących placówek:
- Publiczne Gimnazjum w Krzeszowie,
- Publiczne Gimnazjum w Pisarzowicach,
- ZSS Gimnazjum w Kamiennej Górze,
- ZS Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze,
- ZSO Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze,
- ZSO Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze,
- ZSZiO w Kamiennej Górze.

    Komisja V Kamiennogórskiego Proekologicznego Konkursu Plastycznego wysoko oceniła wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs i spośród nich wytypowała najlepsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych:
I KATEGORIA - uczniowie szkół gimnazjalnych
1 miejsce - Agnieszka Klenowska kl. IIId ZS Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze
2 miejsce - Tomasz Bortnowski kl. IIc ZSO Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze
3 miejsce - Arkadiusz Konieczny kl. IIIc ZSO Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze
3 miejsce - Daniel Kruczek kl. IIId ZS Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze
wyróżnienie:
- Łukasz Kiełbasa kl. Ia Publiczne Gimnazjum w Krzeszowie
- Małgorzata Klocek kl. IId ZS Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze
- Marta Kolar kl. ZSS Gimnazjum w Kamiennej Górze
- Marcin Kuczewski kl. ZSS Gimnazjum w Kamiennej Górze
- Agata Leśniak kl. IIa Publiczne Gimnazjum w Pisarzowicach
- Agnieszka Moryson kl. IIIb Publiczne Gimnazjum w Krzeszowie
- Kamil Moryson kl. IIIb Publiczne Gimnazjum w Krzeszowie
- Sara Paszyn kl. IIIb ZS Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze
II KATEGORIA - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
1 miejsce - Katarzyna Dyba kl. IIb ZSO Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze
2 miejsce - Katarzyna Kluczyk kl. If ZSO Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze
3 miejsce - Barbara Jazukiewicz kl. Ia ZSO Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze
3 miejsce - Ewa Wawroniak kl. Ic ZSO Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze
    Komisja V Kamiennogórskiego Proekologicznego Konkursu Plastycznego nie przyznała nagrody głównej określonej w pkt 13 założeń regulaminowych korzystając z pkt 14 tych założeń.
   Na tym Komisja zakończyła prace.
<<< Wstecz