rok szkolny 2001/2002

Dyrektor Szkoły: mgr Jacek Bruździak

Zastępcy Dyrektora:
- mgr Krystyna Bagińska
- mgr Teresa Bartoszewska
- mgr Bożena Skorupska
Pedagog szkolny: mgr Grażyna Śmierciak
Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących
(według przedmiotów)
JĘZYK POLSKI
mgr Krystyna Bagińska
mgr Jacek Bruździak
mgr Lidia Drozdowska
mgr Elżbieta Gałczyńska-Wiatr
mgr Irmina Grzybek
mgr Władysław Krupa
mgr Aleksandra Piątkowska
mgr Aldona Siemieniec
mgr Bożena Skorupska
mgr Marzena Szewczyk
JĘZYK ANGIELSKI
mgr inż. Zbigniew Drankowski
mgr Elżbieta Jaszek
mgr Robert Kosiński
Anna Postawa
Olga Wolak
mgr Janina Wróblewska
 
 
 
 
JĘZYK NIEMIECKI
mgr Iwona Kurzeja
mgr Barbara Mrożek-Lubieniecka
mgr Elżbieta Syrek
mgr Krzysztof Szkarłat
mgr Anita Waluch
mgr Dorota Zieleń
JĘZYK ROSYJSKI
mgr Irena Kłoczyńska
mgr Bożena Skorupska  
 
 
 
JĘZYK ŁACIŃSKI
mgr Małgorzata Krupa
 
 
BIOLOGIA
mgr Teresa Bartoszewska
mgr Bożena Szulikowska
mgr Wanda Żegnałek
CHEMIA
mgr Barbara Bronhard
 
FIZYKA
mgr Danuta Kaluta
mgr Ryszard Mierzwa
GEOGRAFIA
mgr Anita Białkowska-Mankiewicz
mgr Dorota Dzielędziak
mgr Barbara Jagielnicka-Gajdosz
mgr Hieronim Mader
HISTORIA
mgr Jolanta Buczek
mgr Wiesław Kozłowski
mgr Jan Lubieniecki
mgr Mikołaj Marciniec
INFORMATYKA
mgr Hieronim Mader
mgr inż. Jarosław Tułaczyk
 
 
 
 
 
 
MATEMATYKA
mgr inż. Zofia Borek
mgr Bogusława Dzimitrowicz
mgr Władysława Druciak
mgr Sylwia Gawerda
mgr Małgorzata Krysiak
mgr Wiesława Kurnyta
mgr Teresa Przybył
mgr Małgorzata Regner
MUZYKA
mgr Bogumiła Zachara
PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE
mgr Bolesław Kłoczyński
RELIGIA
mgr Antonina Matyszczuk
ks. mgr Dariusz Nowak
Henryka Płusa
 
 
 
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Gabriela Hubert
mgr Halina Jacyno
mgr Jarosław Kawerski
mgr Marek Krzyszkowski
Krzysztof Pawlikowski
Marta Ruszkowicz
mgr Eugeniusz Słowiński
BIBLIOTEKA
Danuta Dojze
mgr Bogusław Czyczkan
NAUCZANIE POCZĄTKOWE
mgr Dorota Sadowska