rok szkolny 2006/2007

Dyrektor Szkoły: mgr Jacek Bruździak

Zastępcy Dyrektora:
- mgr Teresa Bartoszewska
- mgr Bożena Skorupska
- mgr inż. Jarosław Tułaczyk
Pedagodzy szkolni:
mgr Józef Kolanek
mgr Grażyna Śmierciak
mgr Anna Tobiasz
Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących
(według przedmiotów)
JĘZYK POLSKI
mgr Krystyna Bagińska
mgr Jacek Bruździak
mgr Irmina Brzoza
mgr Marta Całko
mgr Patrycja Dąbrowska-Wiśniewska
mgr Lidia Drozdowska
mgr Elżbieta Gałczyńska-Wiatr
mgr Aleksandra Piątkowska
mgr Bożena Skorupska
mgr Marzena Szewczyk
JĘZYK ANGIELSKI
mgr inż. Zbigniew Drankowski
mgr Urszula Góralska
mgr Elżbieta Jaszek
Monika Kasprzykiewicz
mgr Robert Kosiński
mgr Anna Postawa
mgr Piotr Rudzki
 
 
 
JĘZYK NIEMIECKI
mgr Iwona Kurzeja
mgr Barbara Mrożek-Lubieniecka
Marta Nackowska
mgr Elżbieta Syrek
mgr Krzysztof Szkarłat
mgr Anita Waluch
mgr Dorota Zieleń
mgr Agata Żochowska
BIOLOGIA
mgr Teresa Bartoszewska
mgr Aleksandra Malinowska
mgr Dorota Sadowska
 
 
 
 
 
CHEMIA
mgr Barbara Bronhard
mgr Radosław Brymerski
Anetta Matusik
mgr Magdalena Rams
FIZYKA
mgr Danuta Kaluta
mgr Ryszard Mierzwa
mgr Apolinary Zieliński
 
GEOGRAFIA
mgr Dorota Dzielędziak
mgr Hieronim Mader
 
 
 
HISTORIA i WoS
mgr Jolanta Buczek
mgr Wiesław Kozłowski
mgr Jan Lubieniecki
mgr Mikołaj Marciniec
mgr Andrzej Przybytek
TI i INFORMATYKA
mgr Władysława Druciak
mgr Wiesława Kurnyta
mgr Hieronim Mader
mgr Ryszard Mierzwa
mgr Małgorzata Regner
mgr inż. Jarosław Tułaczyk
 
MATEMATYKA
mgr inż. Zofia Borek
mgr Danuta Borko
mgr Władysława Druciak
mgr Sylwia Gawerda
mgr Wiesława Kurnyta
mgr Teresa Przybył
mgr Małgorzata Regner
MUZYKA
mgr Bogumiła Zachara
PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE
Adam Nowak
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
mgr Bogusława Dzimitrowicz
 
WIEDZA O KULTURZE
mgr Wiesław Kozłowski
mgr Bogumiła Zachara
TECHNIKA
mgr Wiesław Kozłowski
 
 
BIBLIOTEKA
Beata Czyczkan
mgr Bogusław Czyczkan
Danuta Dojze
RELIGIA
ks. mgr Piotr Kutkiewicz
mgr Antonina Matyszczuk
mgr Henryka Płusa
 
 
 
 
 
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Katarzyna Filip-Murawska
mgr Gabriela Hubert
mgr Halina Jacyno
mgr Jarosław Kawerski
mgr Marek Krzyszkowski
mgr Maciej Latawiec
mgr Adam Nowak
mgr Krzysztof Pawlikowski
mgr Marta Ruszkowicz-Malich