1Ld 1d LO biol-chem
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 biologia AM 210 l_wych AM 210 t.i.-5/6 MR 204
t.i.-6/6 HM 203
religia PS 407 religia PS 407
2 8:50- 9:35 chemia MA 202 wok WK 305 pp BD 302 matematyka ZB 207 j.niemiecki-3/6 #NP2
j.angielski-4/6 #AP2
3 9:45-10:30 historia AR 402 biologia AM 210 chemia MA 202 historia AR 402 j.polski AP 301
4 10:45-11:30 j.angielski-3/6 #AK2
j.niemiecki-4/6 #NK2
geografia DD 117 matematyka ZB 207 j.niemiecki-3/6 #NP2
j.angielski-4/6 #AP2
fizyka AZ 208
5 11:40-12:25 j.niemiecki-3/6 #NP2
j.angielski-4/6 #AP2
j.angielski-3/6 #AK2
j.niemiecki-4/6 #NK2
j.angielski-3/6 #AK2
j.niemiecki-4/6 #NK2
chemia MA 202 wf basen-1/2 AN B2
wf basen-2/2 #CB2 B1
6 12:35-13:20 j.polski AP 301 wf-1/2 AN G2
wf-2/2 #C2 L1
j.polski AP 301 j.polski AP 301 wf basen-1/2 AN B2
wf basen-2/2 #CB2 B1
7 13:30-14:15 matematyka ZB 207 fizyka AZ 315   biologia AM 210  
8 14:20-15:05   po AN 116      
Drukuj plan
wygenerowano 2011-04-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum