Ciechanowice

Nazwa miejscowości

Niemiecka nazwa miejscowości to Rudelstadt.

Położenie geograficzne

Wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Marciszów. Jej współrzędne geograficzne to 50°53'28''N i 15°59'18''E.

Historia miejscowości

Powstanie tej jednej z najstarszych (wzmiankowana już w 1203 r. jako Rudolfesdorf) osad (wieś, a w II poł. XVIII w. miasto) na obrzeżu Rudaw Janowickich zawdzięczamy cystersom z Lubiąża. Ciechanowice rozciągają się wzdłuż Bobru, u wschodniego wlotu do Przełomu Janowickiego w NW krańcu Kotliny Marciszowskiej na granicy Rudaw Janowickich i Gór Ołowianych. Idee Reformacji dotarły do wsi, gdy władali nią v. Reichenbachowie. W 1574 r., gdy luteranie stanowili już zdecydowaną większość wśród mieszkańców, ewangelicy przejęli miejscowy kościół parafialny. Ze względu na zły stan budowli 3 lata później gruntownie go przebudowali (w tej postaci pozostaje do dzisiaj). Za panowania Georga v. Polsnitz tutejszy kościół, jak większość kościołów w ks. świdnickim rekatolicyzowano w 1654 r. Przez ponad 50 kolejnych lat protestanci na wspólne modlitwy mogli się w tajemnicy zbierać jedynie po lasach lub jeżdzić do odległego Proboszczowa. Sytuacja uległa poprawie w I ćw. XVIII w., gdy w 1709 r. wybudowano Kościół Łaski w odległej o 24 km Jeleniej Górze, a w 1720 w Kamiennej Górze odległej tylko o 13 km. Po inkorporacji Śląska do królestwa Prus w 1742 r. luteranie mogli wybudować swoją szkołę, w której 100 lat później uczyło 3 nauczycieli. Również w 1742 r. za królewskim przyzwoleniem i bez sprzeciwu właściciela wsi (barona v. Schweinitz) wzniesiono ewangelicki dom modlitw, który został poświęcony 03.01.1743 r. Była to skromna budowla konstrukcji szachulcowej, nakryta dachem łamanym. Wnętrze oświetłały 3 rzędy okien. Kościół ten nie dotrwał naszych czasów. O liczebnej przewadze ewangelików nad katolikami (chociaż nie odbierano im kosciołów) za czasów pruskich świadczy chociażby ten fakt, że rzymsko-katolicka parafia w Ciechanowicach sięgała aż po Niedamirów (w linii prostej na SSW ponad 20 km).

Zabytki

Kościół w Ciechanowicach, obecnie parafialny pod wezwaniem Św. Augustyna wzmiankowano już w 1335 r. W 1577 r., przy wykorzystaniu fragmentów wcześniejszego kościoła (we wnętrzu po dzień dzisiejszy zachowały się gotyckie, kamienne: wsporniki, maswerki i zwornik sklepienia), ewangelicy wznieśli obecną świątynię. W 1601 r. kościół rozbudowali. Jest to murowana, orientowana budowla jednonawowa z wydzielonym, założonym na rzucie kwadratu, prezbiterium, kryta dachami dwuspadowymi. Na osi wieża zegarowa założona na planie kwadratu, na wysokości kalenicy prezbiterium przechodząca w 8-bok, zwieńczona hełmem iglicowym. Z czasów, gdy świątynia należała do protestantów zachowały się wiele cennego wyposażenia, m.in.: drewniany, polichromowany czterosferowy, manierystyczny ołtarz z 1600 r. (dzieło P. Meynera), drewniana, polichromowana ambona (wsparta na cienkiej kolumnie, kosz zdobiony wizerunkami proroków), piaskowcowa chrzcielnica z I ćw. XVII w. (zdobiona płaskorzeźbami scen biblijnych, z drewnianą pokrywą). Ponadto z okresu budowy kościoła zachowały się renesansowe empory i polichromowany strop nad prezbiterium oraz portal datowany na 1577. Za prezbiterium mieści się małe mauzoleum, głównie rodziny Reichenbachów, zaś w krypcie kościoła umieszczono liczne płyty nagrobne dawnych właścicieli Ciechanowic i członków ich rodzin. ... płyty nagrobne Barbary von Reichenbach (1629 r.) i Zuzanny von Reichenbach z domu Niemitz (1622 r.) oraz pomnik nagrobny Krzysztofa von Hubergh von Fursenstein.

Warto również zobaczyć tutejszy pałac wraz z parkiem krajobrazowym, pierwotnie renesansowy dwór obronny, obecnie szkoła oraz wybrać się do Janowic drogą wzdłuż Bobru (Przełom Janowicki).

Zdjęcia

Kościół Kościół Kościół Wnętrze kościoła Wnętrze kościoła Wnętrze kościoła Brama wejściowa Płaskorzeźba Płaskorzeźba Płaskorzeźba Płaskorzeźba
Pałac Pałac Pałac Pałac

Linki zewnętrzne

Stacja kolejowa
Krzyże pojednania

Źródła

www.wikipedia.pl
www.luteranie.pl
www.members2.clubphoto.com