Domanów  


Położenie geograficzne
- współrzędne geograficzne:
- województwo: dolnośląskie
- powiat: kamiennogórski
- gmina: Marciszów

Historia miejscowości
Wieś śródleśna powstała w 1599 roku.
W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie jeleniogórskim.
Atrakcje turystyczne
Gmina Marciszów w której jest położony Domanów cechuje się cechą charakterystyczną dla pasm górskich czyli występowaniem długich grzbietów położonych na pozomie 650 - 680 m npm o kierunku NW-SE oraz stoków posiadających najczęściej spadek w granicach 20 - 30. Obszar gminy jest atrakcyjny dla rozwoju różnych form turystyki tj.turystyki krajoznawczej, kwalifikacyjnej, wypoczynkowej, pobytowej i wypoczynku grupowego oraz narciarstwa zjazdowego. Piesza turystyka krajoznawcza ma wieloletnie tradycje.Przez gminę przebiegają szlaki o znaczeniu międzynarodowym i krajowym. Rozwój tej formy turystyki opiera się na wykorzystaniu istniejących szlaków i uruchomieniu wewnętrznych szlaków pieszych i konnych. Ponadto na terenie gminy wytyczone zostały trasy rowerowe w celu uprawiana turystyki rowerowej, a także jest planowane wieleprzedsięwzięć, mających na celu urozmaicenie turystyki. Więcej informacji na stronie Gminy Marciszów

Fotografie współczesne:

     
     
     


Zdjęcia przedstawiają kolejno:
- Pobliskie łąki oraz pola
- Drogę przy jednym z pobliskich domów i otaczającego go ogrodu.
- Drogę zasypaną śniegiem.
- Widok na przysypane śniegiem pola, w oddali widoczna główna droga do Bolkowa.
- Wjazd do Pustelnika.


Linki zewnętrzne:
     Gmina Marciszów

Źródła:
Gminy Marciszów

Zjęcia pochodzą z prywatnej kolekcji Aleksandy Jachym.