menu
Zabytki

1. Murowana kapliczka domkowa z końca XVIII w.

2. Szkoła - murowana z 4 ćw. XIX w.

3. Domy mieszkalne z końca XIX w.

4. W środkowej części wsi, na lewym brzegu Bobru stoi kamienny krzyż pokutny o wym. 103x81x27 cm.

Warto także obejrzeć Jezioro Bukówka.

Informacje ogólne

Położenie

Historia

Zabytki

Galeria

Linki

Źródła