Strona główna - Main Page
 

JAKA SZKOŁA?
         Jaka jest współczesna szkoła? Nie należę do osób, które z przyjemnością wskazywałyby mankamenty tej instytucji, gdyż nader często robią to dziennikarze i politycy, nie trzeba jednak być zbyt wnikliwym obserwatorem, by zauważyć, że dotychczasowe, głównie werbalne, metody nauczania budzą sprzeciw uczniów i coraz częściej samych nauczycieli. Obnażają one swą bezsilność wobec zagrożeń, jakie niesie cywilizacja.
Niestety nasza szkoła kojarzy się z biernością, pouczaniem, nudą, dyscypliną nie zawsze adekwatną w stosunku do temperamentu i potrzeb uczniów. To wszystko wpływa oczywiście na narastanie wśród młodzieży takich zjawisk, jak: agresja, upadek wszelkich autorytetów, brak chęci zdobywania wiedzy, narkomania.
Na pytanie: jak uatrakcyjnić szkołę, by miała rzeczywistą siłę przyciągania? - próbowali odpowiedzieć pedagodzy i psycholodzy różnych epok. Dziś wśród specjalistów nie ma wątpliwości, że szkoła musi uwzględniać jeden podstawowy warunek, a mianowicie: musi zauważać, że człowiek jest istotą z natury twórczą.

 
Wstecz - Previous   Dalej - Next