Jarkowice

 • Nazwa miejscowości przed 1945 roku:
 • 1747 Hermsdorff Tschermnisch
 • 1765 stadtisch Hermsdorf

Położenie geograficzne:

Bardzo duża i ludna wieś łącząca się z sąsiednimi Miszkowicami w jeden zespół osadniczy. Leży u zbiegu Złotnej i Srebrnika, pomiędzy Lasockim Grzbietem od pd.-zach. i Wzgórzami Bramy Lubawskiej od pn.-wsch. i wsch. Jej zabudowy ciągną się ok. 3,7 km na wysokości ok. 550-560 m, łącznie z przysiółkiem Klatka powyżej właściwej wsi. Część zabudowy leży w dolinie Srebrnika.

 • województwo:

  Dolnośląskie

 • powiat:

  Kamiennogórski

 • gmina:

  Lubawka

 • dane demograficzne (liczba miszkańców na przełomie lat):


1950 - 384
1960 - 501
1970 - 481
1978 - 453
1988 - 445
1991 - 420

Historia miejscowości

Galeria

Zabytki

Linki zewnętrzne:

www.srebrnypotok.com.pl

przewodnik.onet.pl

www.wikipedia.pl>

Źródła:

Encyklopedia:
www.wikipedia.pl;
Słownik geografii turystycznej i Sudetów tom 8:
Kotlina Kamiennogórska, Wzgórza Bramy Lubawskiej, Zawory;
Strony internetowe:
np.:www.srebrnypotok.com.pl