Krzeszów

Grüssau

Przy tworzeniu witryny czerpaliśmy informację z przewodnika turystycznego "Krzeszów", autorstwa Doroty Kudery, oraz z informacji uzyskanych od miejscowego Proboszcza, o. Eugeniusza Augusta któremy bardzo dziękujemy!
Zdjęcia współczesne są naszego autorstwa, natomiast stare...stare pochodzą od Proboszcza właśnie.


Copyright ©Tułaczyk/Gacek s.a. ;)