Aktualności

23.12.2006-01.01.2007 - zimowa przerwa świąteczna.

22.12.2006 - odbyły się klasowe spotkania wigilijne, a następnie wszyscy pracownicy Szkoły wraz emerytowanymi nauczycielami spotkali się w auli przy wspólnej wieczerzy.

21.12.2006 - tradycyjnie od pięciu lat, na dwa dni przed zimową przerwą świąteczną, wszyscy uczniowe naszej Szkoły mają możliwość obejrzenia Jasełek. W tym roku widowisko słowno-muzyczne przygotowane zostało przez uczniów Gimnazjum i Liceum pod opieką pani Lidii Drozdowskiej i pani Marzeny Szewczyk oraz pana Piotra Rudzkiego, przy współpracy z innymi nauczycielami.
(Więcej informacji i fotoreportaż w dziale "Imprezy".)

21.12.2006 - reprezentancja naszego Liceum wzięła udział w Mistrzostwach Strefy Jeleniogórskiej w pływaniu, które odbyły się w Zgorzelcu.

20.12.2006 - rozegrane zostały V Mistrzostwa LO w Tenisie Stołowym. Wśród dziewcząt najlepszą zawodniczką była Anna Kociołek, wśród chłopców pierwsze miejsce zajął Marcin Janecki, a klayfikację drużynową wygrała klasa 3e.
(Więcej informacji i fotoreportaż w dziale "Sport".)

20.12.2006 - ostatni dzień dokonywania ewentualnych zmian w deklaracjach maturalnych przez osoby zamierzające przystąpić do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w 2007 r.

20.12.2006 - spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów (od godz. 17.00).

18.12.2006 - Piotr Kieć - uczeń klasy trzeciej Liceum - zakwalifikował się do zawodów II stopnia Olimpiady Informatycznej.
Po posumowamiu I etapu Olimpiady okazało się, że Piotr Kieć został sklasyfikowany na 7 miejscu w Polsce i jest najlepszym z uczestników tego etapu z całego Dolnego Śląska - ranking tutaj.
Gratulujemy!!!

15.12.2006 - Katarzyna Kluczyk - uczennica klasy drugiej Liceum - zakwalifikowała się do zawodów II stopnia Olimpiady Fizycznej.
Gratulujemy!!!

15.12.2006 - ukazał się kolejny numer gazetki szkolnej pt. "Szkolne Szpilki" reda­gowanej przez uczniów naszego Liceum.
Dostępna jest wersja elektoniczna gazetki w dziale "Gazetka"

15.12.2006 - uczniowie klas pierwszych naszego Gimnazjum w ramach edukacji regionalnej i filmowej pojechali na wycieczkę do Wrocławia.

15.12.2006 - przeprowadzone zostały wewnętrzne testy kompetencji językowych z języka angielskiego dla uczniów klas drugich Liceum.

14.12.2006 - ukazał się kolejny numer gazetki szkolnej pt. "Gimnazjalne Szkolne Szpilki" reda­gowanej przez uczniów naszego Gimnazjum.
Wersja elektroniczna poprzedniego i aktualnego numeru gazetki w dziale "Gazetka".

14.12.2006 - uczniowie z klas I-II naszego Liceum uczestniczyli w warsztatch prowadzonych przez przedstawicieli Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA z Wrocławia.
"Sieć Policealnych Szkół Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA wraz z Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa organizują ogólnopolską akcję społeczną pod hasłem "Bezpieczny uczeń - jak unikać zagrożeń".
Głównym celem akcji jest nauczenie młodych ludzi zarówno postaw sprzyjających minimalizacji agresji w ich najbliższym otoczeniu, jak i opanowanie przez nich podstawowych technik samoobrony. Bardzo istotne jest także uświadomienie uczniom zagrożeń, jakie niesie ze sobą zjawisko braku reakcji na przemoc.
W dobie ciągłego pośpiechu, pogoni za dobrami materialnymi i zaniku więzi międzyludzkich narasta problem przemocy w stosunku do młodych ludzi. Akcja ma sprzyjać wypracowaniu zachowań profilaktycznych oraz postaw łagodzących agresję - właśnie u młodych ludzi; wykształcić nawyk obrony oraz radzenia sobie w chwilach bezpośredniego zagrożenia życia i mienia, jak również nauczyć reakcji w trakcie i po ewentualnym napadzie."
Bezpieczny uczeń

14.12.2006 - 186 uczniów z klas trzecich naszego Liceum obejrzało spektakl teatralny pt. "Trans-Atlantyk" według Witolda Gombrowicza w Teatrze im. C.K.Norwida w Jeleniej Górze. Tradycyjnie wyjazd przygotowała szkolna liderka edukacji teatralnej, nauczycielka języka polskiego mgr Aleksandra Piątkowska.

13.12.2006 - absolwentka naszej Szkoły, a obecnie studentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku archeologia, pani Katarzyna Piątkowska przeprowadziła w auli szkolnej warsztaty dla ok. 50 uczniów naszego Liceum i Gimnazjum.

13.12.2006 - przeprowadzone zostały wewnętrzne testy kompetencji językowych z języka niemieckiego dla uczniów klas drugich Liceum.

12.12.2006 - reprezentacje dziewcząt i chłopców naszego Liceum wzięły udział w mistrzostwach powiatu w piłce ręcznej. Mecze rozgrywane były w Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze.

12.12.2006 - reprezentacja naszego Liceum rozegrała mecz matematyczny z reprezentacją Liceum Ogólnokształcącego nr 1 z Wałbrzycha. Był to drugi mecz rozegrany w ramach tegorocznej edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych w kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

11.12.2006 - nasz szkolny Zespół Teatralny "Pod jednym dachem", prowadzony przez mgr Lidię Drozdowską i mgr Marzenę Szewczyk, zajął I miejsce w finale dolnośląskim konkursu "Czysty ruch i wygrywasz życie", który zorganizowany został w ramach projektu "2006 - Dolnośląski Rok Przeciwdziałania Prostytucji Nieletnich" realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Gratulujemy!

11.12.2006 - reprezentacja naszego Gimnazjum rozegrała mecz matematyczny z reprezentacją Gimnazjum z Bolkowa. Był to drugi mecz rozegrany w ramach tegorocznej edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych.

07.12.2006 - dziewczęta z klas drugich naszego Gimnazjum uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez przedstawiciela firmy Johnson&Johnson w ramach programu "Od dziewczyny do kobiety".

07.12.2006 - w etapie powiatowym konkursu "zDolny Ślązak Gimnazjalista" - blok matematyczno-przyrodniczy - wzięli udział: Tomasz Lewowski, Magda Polewska, Jakub Sowa.

06.12.2006 - klasa Ia LO pod opieką wychowaczyni mgr Lidii Drozdowskiej przygotowała szkolne Mikołajki.

06.12.2006 - 88 uczniów klas IIa, IIc, IIIa, IIIb Gimnazjum w ramach edukacji teatralnej obejrzało spektakl pt "Oskar i pani Róża" w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu.

05.12.2006 - 46 uczniów z klas 1d, 1e, 1f Liceum w ramach edukacji regionalnej i filmowej pojechało na wycieczkę do Wrocławia.

01.12.2006 - uczniowie klas trzecich Gimnazjum i pierwszych oraz 2a, 2d, 3a Liceum wysłuchali koncertu akordeonistów łódzkich, którzy w ciekawy sposób przedstawili aranżację klasycznych utworów muzyki poważnej.

28.11.2006 - reprezentacja naszego Gimnazjum wygrała mecz matematyczny z reprezen­tacją Gimnazjum z Pisarzowic. Był to pierwszy mecz w kategorii szkoły gimna­zjalne rozegrany w ramach kolejnej edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych.
Opiekę nad drużyną szkolną sprawują mgr Danuta Borko i mgr Małgorzata Regner.

28.11.2006 - w auli szkolnej rozegrany został Turniej Szachowy o puchar Dyrektora ZSO w Kamiennej Górze. W turnieju wystartowało 60 zawodniczek i zawodników. Zawody prowadził sędzia szachowy pan Stefan Hałubek.
Pierwsze trzy miejsca wśród uczniów Liceum zajęli:
1. Mateusz Tereszkiewicz
2. Łukasz Szpargała
3. Paweł Kulpa.
W Gimnazjum najlepsi okazali się:
1. Artur Michałowski
2. Łukasz Kochanowski
3. Piotr Walas

27.11.2006 - reprezentacja naszego Liceum wygrała mecz matematyczny z reprezen­tacją Liceum Ogólnokształcącego nr 2 ze Świdnicy. Był to pierwszy mecz rozegrany w ramach kolejnej edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych.
Opiekunkami reprezentacji szkolnej są mgr Danuta Borko i mgr Małgorzata Regner.

24.11.2006 - 18 uczniów naszego Liceum przystąpiło do szkolnego etapu XXX Olimpiady Języka Niemieckiego.

24.11.2006 - 30 uczniów naszego Liceum przystąpiło do szkolnego etapu XLVIII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

23.11.2006 - reprezentacja naszej Szkoły wzięła udział w mistrzostwach powiatu w pływaniu, które odbyły się na krytej pływalni w Kamiennej Górze.

22.11.2006 - o godzinie 14.00 odbyło się w sali 303 otwarcie wystawy wybranych prac oraz wręczenie nagród i dyplomów osobom nagrodzonym oraz wyróżnionym w VI Kamiennogórskim Proekologicznym Konkursie Plastycznym organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze pod patronatem Starostwa Powiatu Kamiennogórskiego i Stowarzyszenia Promocji Edukacji "Futurum" w Kamiennej Górze pod hasłem "Rzadkie okazy fauny i flory Ziemi Kamiennogórskiej".
W uroczystości uczestniczyli między innymi Wicestrosta Powiatu Kamiennogórskiego Leszek Jaśnikowski oraz naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze pani Joanna Pałkiewicz.
Wyniki konkursu tutaj, a galeria prac nagrodzonych i wyróżnionych tutaj.

20.11.2006 - 45 uczniów - z klas 3b Gimnazjum i 1a Liceum - w ramach edukacji muzycznej wysłuchało koncertu pt. "Zespół instrumentów dętych Filharmonii Dolnośląskiej" w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

17.11.2006 - pisemny próbny egzamin maturalny z przedmiotu wybranego.

16.11.2006 - 217 uczniów klas trzecich przystąpiło do próbnego pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego, w tym:
- język angielski na poziomie podstawowym - 66 uczniów
- język angielski na poziomie rozszerzonym - 41 uczniów
- język niemiecki na poziomie podstawowym - 90 uczniów
- język niemiecki na poziomie rozszerzonym - 20 uczniów.

15.11.2006 - 217 uczniów klas trzecich naszego Liceum przystąpiło do pisemnego próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, w tym 130 na poziomie podstawowym i 87 na poziomie rozszerzonym.

13.11.2006 - zakończona została VI edycja Kamiennogórskiego Proekologicznego Konkursu Plastycznego "Rzadkie okazy fauny i flory Ziemi Kamiennogórskiej" organizowanego przez nasz Zespół Szkół Ogólnokształcących pod patronatem Starostwa Powiatu Kamiennogórskiego i Stowarzyszenia Promocji Edukacji "Futurum" w Kamiennej Górze dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kamiennogórskiego.
Wyniki konkursu tutaj, a galeria prac nagrodzonych i wyróżnionych tutaj.

10.11.2006 - grupa uczniów Gimnazjum i Liceum pod opieką pani Bogumiły Zachary przygotowała i przedstawiła widowisko z okazji Narodowego Święta Niepodległości - 11 Listopada. Widowisko obejrzały w kolejnych pięciu odsłonach wszystkie klasy Gimnazjum i Liceum. Wraz z klasami trzecimi Liceum widowisko obejrzeli goście - Starosta Powiatu Kamiennogórskiego dr Marian Kachniarz i Wicestarosta Leszek Jaśnikowski.
(Więcej informacji i fotoreportaż w dziale "Imprezy".)

09.11.2006 - V Mistrzostwa Liceum Ogólnokształcącego w Pływaniu o puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
Fotoreportaż z imprezy tutaj.

09.11.2006 - ukazał się kolejny numer gazetki szkolnej pt. "Szkolne Szpilki" reda­gowanej przez uczniów naszego Liceum.
Dostępna jest wersja elektoniczna gazetki w dziale "Gazetka".

08.11.2006 - odbędą się spotkania rodziców uczniów Gimnazjum i Liceum z wycho­wawcami klas oraz nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów.

07.11.2006 - 46 uczniów z klas 1b, 2d, 2f, i 3d LO pojechało w ramach edukacji teatralnej do Wrocławia na spektakl pt. "Wszystko w rodzinie" wystawiany w Teatrze Polskim.

07.11.2006 - 26 uczniów z klasy Id LO pod opieką wychowawczyni mgr Aleksandry Malinowskiej oraz mgr Agaty Żochowskiej pojechało w ramach edukacji ekologicznej na wycieczkę do "leśnego banku genów" w Kostrzycy.

04.11.2006 - grupa uczniów z naszego Gimnazjum, uzyskujących wysokie wyniki sportowe w minionym roku szkolnym, uczestniczyła w wycieczce do Poznania, która została zorganizowana w nagrodę dla najlepszych kamiennogórskich sportowców ze szkół podstawowych i gimnazjalnych przez Szkolny Związek Sportowy. W czasie wycieczki uczestnicy zwiedzali zabytki Poznania, obejrzeli film pt. "Galapagos" w Centrum Handlowo-Rozrywkowy "Plaza" oraz kibicowali siatkarzom MKS "Sudety-Meblomarket" w spotkaniu z poznańskim AZS-em.

02.11.2006
Wspomnienie nauczycieli ZSO w Kamiennej Górze
Pierwsze dwa dni listopada prowadzą nas na cmentarze. Tradycyjnie w kraju odbywają się wtedy specjalne nabożeństwa, które kierują nasze myśli ku tajemnicy życia wiecznego i zachęcają do modlitwy za zmarłych.

Owe dni wyrażają dwie ważne prawdy. Wczoraj przeżywaliśmy uroczystość Wszystkich Świętych. Czciliśmy zwycięstwo zbawionych, którzy cieszą się oglądaniem Boga w niebie. Uroczystość świętych, których wstawiennictwa potrzebujemy. Dzisiaj w Dzień Zaduszny odwrotnie, wspominamy wszystkich wiernych zmarłych, którzy potrzebują naszej modlitwy.
Pierwszy i drugi listopada dopełniają się wzajemnie. Łączą radość i łzy w jedną całość; w komunię, która trwa ponad czasem i jednoczy pokolenia; w więź duchową, na którą ze strony żyjących i zmarłych składają się miłość, pamięć, pokuta, modlitwa, jałmużna, ofiara.
W Dzień Zaduszny kierujemy myśli ku tym, którzy opuścili ten świat. Obejmujemy ich modlitewną pamięcią. Wśród nich są także nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy naszej szkoły - Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój tej sześćdziesięciojednoletniej placówki. Wykształcili i ukierunkowali wiele pokoleń. Wielokrotnie rozwiązywali trudne problemy, nie byli obojętni na ludzkie kłopoty, zawsze służyli mądrą radą, otaczali uczniów troskliwą opieką, starali się im zapewnić jak najlepsze warunki edukacji. W dniu dzisiejszym nie sposób nie wspomnieć o nauczycielach, którzy podczas swojej pracy zawodowej za rzetelne wykonywanie zawodu, solidne wykształcenie młodzieży i otwarte serce pedagoga, a także sukcesy na polu zawodowym niejednokrotnie byli odznaczani nagrodami Kuratora, Dyrektora, Ministra Edukacji Narodowej, Złotymi, Srebrnymi i Kawalerskimi Krzyżami Zasługi; wśród nich byli: Barbara Buczkowska, Janina Chebda, Danuta Długopolska Maria Duda, Anna Jakubowska, Bogumiła Klonowska, Ewa Sawińska, Weronika Szymańska, Józefa Ślusarz, Pelagia Werno; Franciszek Chebda, Tomasz Duda, Kazimierz Kapera, Władysław Świątnicki i dyrektorzy szkoły: Jan Radomski, Stanisław Szafrański, Jakub Huber, Zbigniewa Skrocka, Antoni Klinger i Kazimierz Galica, a także niedawno zmarły wspaniały nauczyciel chemii, uwielbiany przez uczniów - Zbi­gniew Bronhard.
Gdy chodzimy po cmentarzach w Dzień Zaduszny, zapalmy znicz na ich grobach i okażmy im wdzięczność za wkład, jaki wnieśli w rozwój szkoły, a także wyedukowanie kamiennogórskiej młodzieży. Pamiętajmy, że nie idziemy odwiedzać pustego grobu, ale szukamy czegoś, co nadal istnieje.

Dzień Zaduszny
[Jan Brzechwa]

Kiedy miedzianą rdzą
Pożółkłych jesiennych liści więdną obłoki,
Zgadujemy, czego od nas obłoki chcą,
Smutniejące w dali swojej wysokiej.

Na siwych puklach układa się babie lato,
Na grobach lampy migocą umarłym duszom,
Już niedługo, niedługo czekać nam na to,
Już i nasze dusze ku tym lampom wkrótce wyruszą.

Jeżeli życie jest nicią - można przeciąć tę nić,
I odpłynąć na obłoku niby na srebrnej tratwie...
Ach, jak łatwo, ach, jak łatwo byłoby żyć,
Gdyby nie żyć było jeszcze łatwiej!

Tekst: Patrycja Dąbrowska-Wiśniewska

02.11.2006 - do etapu powiatowego konkursu "zDolny Ślązak Gimnazjalista" - blok humanistyczny - awansowali: Miłosz Kuś, Tomasz Lewowski, Aleksandra Błażków, Łukasz Kruczek.

30.10.2006 - Rada Szkoły podjęła uchwałę w sprawie dokonania zmian w Statucie naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Dokonane zmiany dostosowują Statut do zmian prawa oświatowego.
Treść uchwały oraz Statutu po zmianach w dziale "Statut".

26.10.2006 - materiały informacyjne dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w roku 2007:
- Informacja o zmianach egzaminu maturalnego od 2007 r. - plik PDF 105 kB
- Najważniejsze akty prawne oraz inne dokumenty (...) - plik PDF 97 kB
- Ważne terminy dla uczniów związane z egzaminem maturalnym - plik PDF 95 kB
- Harmonogram czynności - egzamin maturalny 2007 r. - plik PDF 104 kB.

25.10.2006 - 67 uczniów naszego Gimnazjum wzięło udział w szkolnym etapie konkursu "zDolny Ślązak Gimnazjalista" - blok matematyczno-przyrodniczy.

24.10.2006 - w ramach godzin lekcyjnych odbyły się spotkania uczniów klas gimnazjalnych oraz klas pierwszych Liceum z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze pracującymi w Zespole do Spraw Nieletnich i Patologii. Temat spotkań: Odpowiedzialność karna nieletnich.

23.10.2006 - w Legnicy wręczone zostały uczniom szkół średnich z dawnego województwa jeleniogórskiego i legnickiego stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2006/2007. Wśród wyróżnionych znalazł się uczeń klasy II naszego Liceum - Bartosz Paździur.
Gratulujemy!!!

20.10.2006 - impreza "półmetkowa" klas 2a, 2d i 2e naszego Liceum.

20.10.2006 - wydany został kolejny numer - 4(16) IX-X 2006 - szkolnego dwumiesięcznika historycznego "Kamienna Góra Miasto Langhansa".
(Już w postaci elektronicznej w dziale "Gazetka".)

19.10.2006 - wydany został kolejny numer gazetki szkolnej "Gimnazjalne Szkolne Szpilki". Wkrótce również w postaci elektronicznej w dziale "Gazetka".

18.10.2006 - 65 uczniów naszego Gimnazjum wzięło udział w szkolnym etapie konkursu "zDolny Ślązak Gimnazjalista" - blok humanistyczny. Najlepsze wynki uzyskali:
1-2. Miłosz Kuś
1-2. Tomasz Lewowski
3. Aleksandra Błażków
4. Łukasz Kruczek
5-7. Jakub Bornio
5-7. Ewa Galica
5-7. Joanna Paździur.

18.10.2006 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wzięły udział w powiatowych zawodach w badmintona rozegranych w Pisarzowicach.

13.10.2006 - odbyła się uroczysta szkolna akademia z okazji Dnia Edukcji Narodowej. Część artystyczną przygotowali uczniowie z klasy Ic pod opieką swojej wychowaczyni mgr Patrycji Dąbrowskiej-Wiśniewskiej. Następnie nauczyciele, przy akompaniamencie uczniowskiego zespołu instrumentalnego, wykonali utwór "Linoskoczek" z repertuaru "Piwnicy pod Baranami".
(Więcej informacji i fotoreportaż w dziale "Imprezy".)

12.10.2006 - w auli naszej szkoły odbyła się uroczysta akademia zorganizowana przez Starostwo Powiatu Kamiennogórskiego, w czasie której nauczycielom szkół i innych powiatowych placówek oświatowych wręczone zostały przez Wicestarostę pana Leszka Jaśnikowskiego nagrody Starosty Powiatu. Swoje nagrody wręczyli również dyrektorzy poszczególnych szkół i placówek.
W czasie uroczystości pan Wicestarosta oraz Dyrektor naszej Szkoły złożyli gratulacje naszej nauczycielce języka niemieckiego mgr Elżbiecie Syrek w związku z przyznaniem jej nagrody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
Z kolei nagrodę Starosty Powiatu otrzymał nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie mgr Jan Lubieniecki.
Nagrody Dyrektora naszej Szkoły otrzymało dwunastu nauczycieli: mgr Teresa Bartoszewska, mgr Danuta Borko, mgr inż. Zbigniew Drankowski, mgr Sylwia Gawerda, mgr Robert Kosiński, mgr Hieronim Mader, mgr Antonina Matyszczuk, mgr Aleksandra Piątkowska, mgr Teresa Przybył, mgr Małgorzata Regner, mgr Bożena Skorupska, mgr inż. Jarosław Tułaczyk.
W części artystycznej wystąpiło "Trio Okazjonalne" składające się z muzyków Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
(Więcej informacji i fotoreportaż w dziale "Imprezy".)

10.10.2006 - 42 uczniów z klas Ie i If naszego Liceum w ramach edukacji regionalnej i filmowej pojechało pod opieką swoich wychowawców - mgr Irminy Brzozy i mgr Patrycji Dąbrowskiej-Wiśniewskiej - na wycieczkę do Wrocławia. Uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej "Starożytność" w Muzeum Archidiecezjalnym, zwiedzali wrocławską Starówkę oraz w kinie "Helios" obejrzeli film "Plac Zbawiciela" w reżyserii Krzysztofa Krauzego.

09.10.2006 - "Otrzęsiny" uczniów klas pierwszych naszego Gimnazjum.
W auli szkolnej odbyła się tradycyjna impreza związana z przyjęciem w poczet społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych naszego Gimnazjum.
Tegoroczne "Otrzęsiny" zostały przygotowane i przeprowadzone przez zeszłorocznych zwycięzców - obecnie uczniów klasy IIc i ich wychowawczynię panią mgr Danutę Borko.
Zwyciężyła klasa Ia "pod panowaniem jego cesarskiej mości" pana Roberta Kosińskiego i w przyszłym roku to oni przygotują otrzęsiny dla kolejnych uczniów klas pierwszych.
GRATULUJEMY!!!
(Fotoreportaż w dziale "Imprezy".)

06.10.2006 - "Otrzęsiny" uczniów klas pierwszych naszego Liceum.
Tegoroczne otrzęsiny przygotowali ubiegłoroczni zwycięzcy - obecnie uczniowie klasy IId - pod opieką pana Ryszarda Mierzwy.
Po fantastycznej zabawie, zaciętej rywalizacji i dogrywce zwycięsko z "otrzęsinowej" rywalizacji wyszli uczniowie klasy 1e, której wychowawczynią jest mgr Sylwia Gawerda.
GRATULUJEMY!!!
(Więcej informacji i fotoreportaż w dziale "Imprezy".)

06.10.2006 - 4 uczennice i 5 uczniów z naszgo Liceum pod opieką mgr Marka Krzyszkowskiego uczestniczyło w mistrzostwach Dolnego Śląska szkół ponad­gimnazjalnych w kolarstwie górskim, które odbyły się w Wałbrzychu.

06.10.2006 - rozegrany został pierwszy turniej w ramach szkolnej ligi piłki siatkowej. W zawodach uczestniczyły reprezentacje nauczycieli oraz klas trzecich, drugich i pierwszych.

05.10.2006 - na stadionie przy ulicy Słowackiego odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w indywidualnych biegach przełajowych. W biegach wzięło udział 67 uczniów z 3 szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Nasze Liceum repreztowało 9 uczennic na dystansie 2000 m, a w biegach na 2000 m i 3600 m wystartowało 25 uczniów naszego LO. W klasyfikacji drużynowej dziewcząt i chłopców wygrało nasze Liceum.

04.10.2006 - w ramach działań profilaktycznych przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy "Arka Noego"" spotkał się z uczniami klas pierwszych naszego Gimnazjum oraz Liceum, a następnie z ich rodzicami. W czasie spotkań poruszone zostały trudne tematy związane z uzależnieniami, a w szczególności z narkomanią.

03.10.2006 - reprezentacja naszego Gimnazjum pod opieką mgr Haliny Jacyno i mgra Jarosława Kawerskiego wzięła udział w mistrzostwach powiatu w biegach przełajowych, które odbyły się w Lubawce.

02.10.2006 - uczniowie klas II i III naszego Gimnazjum mieli okazję lepiej poznać postać znango polskiego poety ks. Jana Twardowskiego dzięki spotkaniu ze znanym polskim aktorem panem Maciejem Rayzacherem i jego małżonką.

02.10.2006 - uczniowie klasy 3g uczestniczyli wraz z nauczycielami geografii - panią Dorotą Dzielędziak i panem Hieronimem Maderem - w zajęciach terenowych na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz w zajęciach laboratoryjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego w Szklarskiej Porębie.

02.10.2006 - naszą Szkołę odwiedzili nauczyciele z zaprzyjaźnionej szkoły z Lüdinghausen (Niemcy), którzy współorganizowali projekt w ramach programu Socrates-Comenius, w realizacji którego uczestniczyła grupa uczniów z naszej Szkoły.

30.09.2006 - ostateczny termin złożenia deklaracji maturalnej przez uczniów klas III Liceum, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły oraz absolwentów Liceum, którzy zamierzają poodnieść wynik egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub przedmiotów.

29.09.2006 - wykład dla uczniów klas III Liceum wygłosił absolwent naszego Liceum Ogólnokształcącego (egzamin maturalny w 1985 r.), obecnie profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego (University of California) pan Sławek Tułaczyk.
Przedmiotem wykładu były badania prowadzone nad zmianami lądolodów na Antarktydzie, Islandii oraz w Północnej Kanadzie w powiązaniu z efektem cieplarnianym.
[Więcej informacji wraz ze zdjęciami w dziale "Imprezy".]

29.09.2006 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w zawodach powiatowych w dwuboju nowoczesnym. Obie reprezentacje uplasowały się w swoich kategriach na trzecim miejscu.

28-29.09.2006 - klasa IId wraz z panią Marzeną Szewczyk w ramach edukacji regionalej i integracji zespołu klasowego będzie wędrować i poznawać fragment naszego powiatu w rejonie Jarkowic.

28-29.09.2006 - czterech uczniów naszej Szkoły pod opieką mgr Wiesława Kozłowskiego uczestniczyło w konferencji naukowej z okazji 300 rocznicy śmierci Michaela Willmanna - najsłynniejszego malarza śląskiego baroku - pt. "Jak Michael Willmann został Ślązakiem", która odbyła się w Krzeszowie.

28.09.2006 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w powiatowych zawodach lekkoatletycznych w pucharze Janea Humberta.

27.09.2006 - 140 uczniów z naszego Liceum z klas Ia-Id oraz IIa obejrzało w ramach edukacji teatralnej spektakl "Romeo i Julia" w Jeleniogórskim Teatrze im. C.K.Norwida.

27.09.2006 - uczniowie klas drugich naszego Liceum otrzymali bezpłatne wydanie polskiej edycji "Kalendarza Europejskiego", który publikowany jest przez Komisję Europejską wraz z Generation Europe Foundation.
Kalendarz europejski powstał w wyniku wysiłków podejmowanych w całej Europie, aby zapewnić młodym ludziom podstawowe informacje dotyczące zdrowia, spraw socjalnych oraz problemów konsumenta.
Na terenie naszego kraju rozpowszechnianiem kalendarza zajmuje się Federacja Konsumentów.

26.09.2006 - na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowane zostały aneksy do informatorów maturalnych od 2007 roku (pliki PDF), które zawierają przykłady nowych arkuszy egzaminacyjnych.

26.09.2006 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w zawodach powiatowych w sztafetowych biegach przełajowych, które odbyły się w Marciszowie.

23.09.2006 - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu przekazała świadectwa dojrzałości absolwentów Liceum, którzy w sesji wiosennej 2005 lub 2006 roku nie zdali egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu i spełnili warunki §1, pkt 24) Rozporządzenia z dnia 8 września 2006 r. w sprawie sposobu i warunków oceniania (...) oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 14 wrze­śnia 2006 roku nr 164, poz. 1154).
W wyniku zmiany przepisów dotyczących zasad zdawania egzaminu maturalnego wszyscy absolwenci Liceum z roku 2006 uzyskali świadectwo dojrzałości.

20.09.2006 - "Dzień Otwartej Szkoły" dla rodziców uczniów naszego Gimnazjum.
godz. 16.00 - spotkanie rodziców uczniów klas I Liceum z Dyrektorem Szkoły w auli szkolnej, a następnie z wychowawcami klas.
godz. 16.00 - spotkanie rodziców uczniów klas II i III Liceum z wychowawcami klas.

20.09.2006 - VI Mistrzostwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w Biegach Przełajowych w kategoriach:
- dziewczęta - Gimnazjum nr 2
- chłopcy - Gimnazjum nr 2
- dziewczęta - Liceum Ogólnokształcące
- chłopcy - Liceum Ogólnokształcące.
[Więcej informacji wraz z fotoreportażem znajdziesz tutaj.]

18.09.2006 - spotkanie uczniów klas III Liceum z Dyrektorem Szkoły w auli szkolnej, dotyczące egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w 2007 roku.

15.09.2006 - uczniowie z klasy IIIf naszego Liceum wraz ze swoją wychowawczynią panią Jolantą Buczek oraz nauczycielem fizyki panem Apolinarym Zielińskim uczestniczyli we Wrocławiu w zajęciach zorganizowanych w ramach tegorocznych "Dni Nauki".

15.09.2006 - uczniowie z naszego Gimnazjum oraz Liceum wraz z nauczycielami wzięli udział w kolejnej edycji akcji "Sprzątanie Świata". Poszczególne klasy sprzątały wybrane tereny naszego miasta, a także szlaki turystyczne na terenie powiatu kamiennogórskiego.

13.09.2006 - "Dzień Otwartej Szkoły" dla rodziców uczniów naszego Liceum.
godz. 16.00 - spotkanie rodziców uczniów klas I Liceum z Dyrektorem Szkoły w auli szkolnej, a następnie z wychowawcami klas.
godz. 16.00 - spotkanie rodziców uczniów klas II i III Liceum z wychowawcami klas.
godz. 17.00 - spotkanie rodziców uczniów klas III Liceum z Dyrektorem Szkoły w auli szkolnej, dotyczące egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w 2007 roku.

08.09.2006 - z głębokim żalem pożegnaliśmy ś.p. mgr Zbigniewa Bronharda znakomitego pedagoga, życzliwego opiekuna i wychowawcę młodzieży, a także naszego przyjaciela i kolegę z pracy.

04.09.2006 - rozpoczęcie roku szkolnego 2006/2007.
  1. godz. 9.00:
    - klasy I LO - spotkanie z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami w auli
    - klasy II i III Gimnazjum nr 2 oraz LO - spotkania z wychowawcami
  2. godz. 10.00: uczniowie klas I Gimnazjum nr 2 - spotkanie z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami w auli.
W tym dniu przeprowadzone zostały testy z języka angielskiego oraz niemieckiego dla uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w związku z nauczaniem języków obcych w grupach ponadoddziałowych, które tworzone są na określonych poziomach zaawansowania językowego.

W dziale "Imprezy" fotoreportaż z uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego przez uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum nr 2.

04.09.2006 - do pobrania przez uczniów klas III naszego Liceum lista tematów na egzamin wewnętrzny (ustny) z języka polskiego w sesji wiosennej egzaminu maturalnego w roku 2007 - plik PDF (47 kB).

Archiwum aktualności - 01.01.-31.08.2006
Archiwum aktualności - 31.08.-31.12.2005
Archiwum aktualności - 01.01.-30.08.2005
Archiwum aktualności - 01.09.-31.12.2004
Archiwum aktualności - 01.01.-22.08.2004
Archiwum aktualności - 16.06.-31.12.2003
 
Copyright &copy ZSO Kamienna Góra