Statut i inne dokumety szkolne

Statut ZSO w Kamiennej Górze (aktualny, w pliku .PDF - 465 kB)

Szkolny zestaw programów nauczania (aktualny, w pliku .PDF - 59 kB)
Szkolny Program Wychowawczy ZSO w Kamiennej Górze (aktualny, w pliku .PDF - 157 kB)
Program Profilaktyki Szkolnej ZSO w Kamiennej Górze (aktualny, w pliku .PDF - 140 kB)
Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem (aktualna, w pliku .PDF - 72 kB)
Regulamin "Listy Rankingowej" ZSO w Kamiennej Górze (aktualny, w pliku .PDF - 36 kB)

Rok szkolny 2011/2012:
Do pobrania:
- Zarządzenie nr 6 Dyrektora ZSO w Kamiennej Górze - terminarz roku szkolnego
- Czyste formularze do wypełnienia - podręczniki 2011/2012 [rozpakować na pulpicie]

Rok szkolny 2010/2011:
Zestawy podręczników:
- dla klas pierwszych Gimnazjum nr 2 - załącznik nr 1 do zarządzenia
- dla klas drugich Gimnazjum nr 2 - załącznik nr 2 do zarządzenia
- dla klas trzecich Gimnazjum nr 2 - załącznik nr 3 do zarządzenia
- dla klas pierwszych LO - załącznik nr 4 do zarządzenia
- dla klas drugich LO - załącznik nr 5 do zarządzenia
- dla klas trzecich LO - załącznik nr 6 do zarządzenia

Rok szkolny 2009/2010:
Protokoły na klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej - 18 czerwca 2010:
- dla klas pierwszych Gimnajum nr 2
- dla klas drugich Gimnajum nr 2
- dla klas trzecich Gimnajum nr 2
- dla klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego
- dla klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
- dla klas pierwszych Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego
Uwaga:
- Proszę w plikach arkusza kalkulacyjnego nie dokonywać żadnych zmian (nie usuwać wierszy lub kolumn, nie zmieniać kolejności przedmiotów.
- W pliku "Najlepsi.doc" dane kolejnych uczniów umieszczamy w kolejnych wierszach.
- W klasach II-III Gimnazjum oraz I-II Liceum Ogólnokształcącego nie trzeba w pliku "lista uczniów w klasie - protokół część II.doc" wypełniac kolumny PESEL.

Zestawy podręczników:
Zarządzenie Dyrektora ZSO w Kamiennej Górze z 15 czerwca 2009 r.
a) s z k o ł y    d z i e n n e:
- podręczniki dla klas pierwszych Gimnazjum nr 2 - załącznik nr 1 do zarządzenia
- podręczniki dla klas drugich Gimnazjum nr 2 - załącznik nr 2 do zarządzenia
- podręczniki dla klas trzecich Gimnazjum nr 2 - załącznik nr 3 do zarządzenia
- podręczniki dla klas pierwszych LO - załącznik nr 4 do zarządzenia
- podręczniki dla klas drugich LO - załącznik nr 5 do zarządzenia
- podręczniki dla klas trzecich LO - załącznik nr 6 do zarządzenia
b) s z k o ł y   "w i e c z o r o w e"  -  dla dorosłych:
- podręczniki dla klas pierwszych LOD - załącznik nr 7 do zarządzenia
- podręczniki dla klas pierwszych LOD - załącznik nr 8 do zarządzenia
- podręczniki dla klas pierwszych ULO - załącznik nr 9 do zarządzenia
- podręczniki dla klas drugich ULO - załącznik nr 10 do zarządzenia

Rok szkolny 2008/2009:
Plan pracy ZSO w Kamiennej Górze (aktualny, w pliku .PDF)
Plan pracy w obszarze wychowania i profilaktyki (aktualny, w pliku .PDF)
Plan WDN (aktualny, w pliku .PDF)
Wybrane ważne terminy w roku szkolnym (aktualne, w pliku .PDF)
Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych (aktualny, w pliku .PDF)
Zarządzenie nr 1/2008/2009 Dyrektora Szkoły [dla RP] (aktualne, w pliku .PDF)

Szkolne zestawy podręczników dla oddziałow rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2008/2009:
- Gimnazjum nr 2
- Liceum Ogólnokształcące
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
Szkolne zestawy programów nauczania dla oddziałow rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2008/2009:
- Gimnazjum nr 2
- Liceum Ogólnokształcące
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

Rok szkolny 2007/2008:
Plan pracy ZSO w Kamiennej Górze (w pliku .PDF - 80 kB)
Plan pracy w obszarze wychowania i profilaktyki (w pliku .PDF - 118 kB)
Plan WDN (w pliku .PDF - 117 kB)
Wybrane ważne terminy w roku szkolnym (aktualne, w pliku .PDF - 107 kB)
Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych (w pliku .PDF - 112 kB)
Zarządzenie nr 1/2007/2008 Dyrektora Szkoły [dla RP] (w pliku .PDF - 110 kB)
Priorytety MEN i zadania DKO (w pliku .PDF - 26 kB)


***** ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM - ARCHIWUM *****


Rok szkolny 2007/2008:
Regulamin "Listy Rankingowej" ZSO w Kamiennej Górze (obowiązywał do 20.12.2007, w pliku .PDF - 36 kB)

Rok szkolny 2006/2007:
Uchwała Rady Szkoły ZSO w Kamiennej Górze w sprawie zmian w Statucie
Plan Pracy ZSO w Kamiennej Górze (w pliku .PDF - 65 kB)
Roczny Program Rozwoju ZSO w Kamiennej Górze (w pliku .PDF - 165 kB)
Plan pracy w obszarze wychowania i profilaktyki (w pliku .PDF - 108 kB)
Wybrane ważne terminy w roku szkolnym (w pliku .PDF - 116 kB)

Rok szkolny 2005/2006:
Plan Pracy ZSO w Kamiennej Górze (w pliku .PDF - 157 kB)
Roczny Program Rozwoju ZSO w Kamiennej Górze (w pliku .PDF - 63 kB)
Wybrane ważne terminy w roku szkolnym (w pliku .PDF - 130 kB)


Statut ZSO w Kamiennej Górze (obowiązywał do 30.11.2010 r., w pliku .PDF - 438 kB)
Statut ZSO w Kamiennej Górze (obowiązywał do 01.12.2009 r., w pliku .PDF - 438 kB)
Statut ZSO w Kamiennej Górze (obowiązywał do 04.11.2008 r., w pliku .PDF - 438 kB)
Statut ZSO w Kamiennej Górze (obowiązywał do 21.04.2008 r., w pliku .PDF - 436 kB)
Statut ZSO w Kamiennej Górze (obowiązywał do 21.01.2008 r., w pliku .PDF - 439 kB)
Statut ZSO w Kamiennej Górze (obowiązywał do 31.08.2007 r., w pliku .PDF - 420 kB)
Statut ZSO w Kamiennej Górze (obowiązywał do 30.10.2006 r., w pliku .DOC - 446 kB)
Statut ZSO w Kamiennej Górze (obowiązywał do 30.10.2006 r., w pliku .PDF - 366 kB)
Statut ZSO w Kamiennej Górze (obowiązywał do 21.02.2006 r., w pliku .DOC - 443 kB)
Statut ZSO w Kamiennej Górze (obowiązywał do 21.02.2006 r., w pliku .PDF - 360 kB)
Statut ZSO im. dra Alfreda Fiderkiewicza w Kamiennej Górze (obowiązywał do 04.11.2005 r., w pliku HTML)
Statut (obowiązywał do 04.11.2005 r., w pliku .DOC - 488 kB)
Statut (obowiązywał do 04.11.2005 r., w pliku .PDF - 319 kB)
Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. dra Alfreda Fiderkiewicza w Kamiennej Górze - obowiązywał do 13.10.2004 r.

UWAGA:
Do odczytania plików typu .PDF potrzebny jest program Adobe Reader. Jeżeli program ten nie jest zainstalowany w twoim komputerze, to możesz pobrać plik instalacyjny tutaj.

Get Adobe Reader
Copyright &copy ZSO Kamienna Góra