Aktualności

22.12.2009 - spotkanie wigilijne emerytowanych i obecnych pracowników Szkoły.

22.12.2009 - uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych spotkali się ze swoimi wychowawcami na tradycyjnych "klasowych spotkaniach wigilijnych".

21.12.2009 - uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych i licealnych obejrzeli w ramach kolejnych czterech spektakli Jasełka przygotowane przez grupę uczniów z Gimnazjum i Liceum pod okiem pań Moniki Breitenfellner-Pasiut, Marceliny Bródki, Henryki Płusy i Bogumiły Zachary.

17.12.2009 - klasy 2d i 2e wzięły udział w wycieczce do Świdnicy, w czasie której uczestniczyli w zajęciach wychowania fizycznego na lodowisku oraz w ramach edukacji regionalnej zwiedzali Kościół Pokoju. Opiekunami uczniów byli: pani Halina Jacyno i pani Dorota Zieleń oraz pan Radosław Brymerski.

17.12.2009 - 100 uczniów z naszego Gimnazjum obejrzało spektakl teatralny "Balladyna" w wykonaniu aktorów teatru z Białegostoku.

16.12.2009 - 49 uczniów z naszego Gimnazjum wzięło udział w wycieczce do Drezna. W czasie wycieczki uwczniowie zwiedzali zabytki Drezna, w tym między innymi obejrzeli operę Sempera i zwiedzili: Zwinger - a w nim Galerię Obrazów Starych Mistrzów oraz Zbrojownię, kościół mariacki Frauenkirche oraz spędzili miłe chwile w Muzeum Higieny, a także mieli okazję zobaczyć Jarmark Świąteczny.
Opiekunami uczniów były panie: Monika Breitenfellner-Pasiut, Magdalena Kwiatkowska i Jolanta Myśliwiec.

16.12.2009 - reprezentacja naszego Gimnazjum rozegrała mecz matematyczny z reprezentacją Gimnazjum Publicznego w Lubawce w ramach kolejnej edycji Dolno­śląskich Meczy Matematycznych. Opiekę nad drużyną są panie Sylwia Gawerda i Sylwia Kulpa.

16.12.2009 - reprezentacja naszego Liceum rozegrała mecz matematyczny z uczniami z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze w ramach Dolnośląskich Meczów Matematycznych. Opiekunami drużyny były panie Małgorzata Regner oraz Danuta Ruchała.

14.12.2009 - reprezentanci naszego Gimnazjum wystartowali pod opieką pana Jarosława Kawerskiego w powiatowych zawodach szkół gimnazjalnych w tenisie stołowym.

11-14.12.2009 - grupa uczniów oraz nauczycieli pojechała do Niemiec na spotkanie robocze w ramach realizacji międzynarodowego projektu "Od zmiany klimatycznej po zmianę zachowań".
Projekt realizowany jest w ramach programu: "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej i trwa dwa lata (1 sierpnia 2009 do 31 lipca 2011)
W projekcie, oprócz naszej Szkoły, współpracują:
1. szkoła z Luksemburga - Athenee de Luxemburg w Luksemburgu (www.al.lu)
2. szkoła z Francji - Lycee Jeanne d'Arc w Nancy (www.ac-nancy-metz.fr)
3. szkoła z Niemiec - Gymnasium Canisianum w Lüdinghausen (www.canisianum.de).
Koordynatorem projektu w naszej Szkole jest pani Elżbieta Syrek. Obok niej w wyjeździe udział wzięli pan Radosław Brymerski i pan Apolinary Ziieliński.

11.12.2009 - odbyła się VIII sesja popularnonaukowa przygotowana przez uczniów działających w Szkolnym Kole Miłośników Historii Lokalnej im. C.G.Langhansa prowadzonym przez pana Jana Lubienieckiego. Temat sesji "Obóz internowania w Kamiennej Górze w stanie wojennym" opracowany został na podstawie fragmentów "Dziennika" Andrzeja Piesiaka, jednego z internowanych w stanie wojennym w Kamiennej Górze.
Sesję pod opieką pana Jana Lubienieckiego przygotowali przede wszystkim uczniowie z klasy 1b Liceum.
Przebieg sesji:
 1. Rozpoczęcie i prowadzenie - Marcelina Lewandowska.
 2. Życie codzienne uwięzionych aktywistów NSZZ "Solidarność" w Obozie Inter­nowania na terenie Zakładu Karnego w Kamiennej Górze w okresie styczeń-luty 1982 r. - referowali: Karolina Dąbrowska, Mateusz Furmanek, Titi Michalczuk, Iwona Romanowska, Małgorzata Wawrzyniak.
 3. "Zakazana Piosenka" w wykonaniu Dominiki Popardowskiej, Roksany Skręt i Natalii Wąchały.
 4. Humor stanu wojennego zaprezentowała Katarzyna Zięciak.
 5. Pokaz multimedialny przygotowany przez Pawła Bogumiło i Krzystofa Druciaka.
[Punkty 1-4 pzygotowali i prezentowali uczniowie z klasy 1b, a punkt 5 został opracowany przez uczniów z klasy 2f.]

Obóz Internowania w Kamiennej Górze w stanie wojennym
Obóz ten, zwany też Ośrodkiem Odosobnienia, istniał na terenie Zakładu Karnego w Kamiennej Górze przy ul. Nadrzecznej 3, w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 8 kwietnia 1982 r., czyli 117 dni.
W dwóch pawilonach przetrzymywano najaktywniejszych działaczy NSZZ "Solidarność" z regionów: jeleniogórskiego (około 67), wałbrzyskiego (około 20) i opolskiego (kilku).
Wśród osadzonych było 4 mieszkańców naszego powiatu: Leon Losa (mniejszość niemiecka) i Antoni Nosowicz z Kamiennej Góry oraz Zbigniew Nawrocki i Tadeusz Szczepaniak z Lubawki.
O warunkach pobytu, "atmosferze, klimacie i uczuciach" odizolowanych od społe­czeństwa aktywistów "Solidarności" w kamiennogórskim więzieniu, świadczą opubli­kowane "Dzienniki Internowania" Andrzeja Piesiaka i Michała Orlicza.
25 marca 1982 r. w Zakładzie Karnym w Kamiennej Górze zjawił się arcybiskup wrocławski Henryk Gulbinowicz. To na skutek Jego interwencji Obóz Internowania dwa tygodnie później zamknięto! Głównym powodem tej decyzji była obawa władz przed nagłośnieniem na forum międzynarodowym kompromitującego faktu, że komuniści w Polsce przetrzymują internowanych Polaków w pohitlerowskiej filii obozu kon­centracyjnego Gross-Rosen! Wkrótce też bez rozgłosu zlikwidowano kamiennogórskie więzienie.

11.12.2009 - uczniowie klasy 2a i 3c Liceum w ramach edukacji regionalnej i teatralnej byli na wycieczce we Wrocławiu. W czasie wyzjazdu uczniowie zwiedzali wrocławską Starówkę, wzięli udział w lekcji muzealnej oraz obejrzeli "Operę za trzy grosze". Opiekunami uczniów były panie: Władysława Druciak, Iwona Kurzeja oraz Anna Postrawa.

10.12.2009 - odbyły się VIII mistrzostwa Liceum Ogólnokształcącego w tenisie stołowym w kategorii chłopców.

09.12.2009 - rozegrane zostały VIII mistrzostwa Liceum Ogólnokształcącego w tenisie stołowym w kategorii dziewcząt.

07.12.2009 - uczniowie z klas 2f i 3d w ramach integracji zespołu klasowego oraz Mikołajek pojechali na wycieczkę do Legnicy, gdzie obejrzeli w kinie film oraz wzięli udział w zajęciach na kręgielni. Opiekunami uczniów były panie: Dorota Dzielędziak, Iwona Kurzeja oraz Elżbieta Syrek.

04.12.2009 - za nami kolejne "Mikołajkowe kolędowanie - Christmas singalong session".

04.12.2009 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Liceum startowały w mistrzostwach powiatu szkół ponadgimnazjalnych w piłce koszykowej, które rozegrane zostały w sali sportowej ZSZiO w Kamiennej Górze.

03.12.2009 - odbył się szkolny etap Olimpiady Przedsiębiorczości.

02.12.2009 - Magda Polewska, uczennica klasy trzeciej Liceum i tegoroczna stypendystka Stypendium Prezesa Rady Ministrów, wzięła udział, jako jedna z kilku przedstawicielek młodzieży dolnośląskiej, w uroczystości wręczenia Stypendiów Przezesa Rady Ministrów przez premiera Rządu RP Donalda Tuska.
Uroczytość odbyła się w Warszawie, a Magda Polewska była jedną z 72 osób, które odebrały stypednia bezpośrednio z rąk Prezesa Rady Ministrów - na ogólną liczbę 3 992 tegorocznych stypenystów.
[Więcej informacji: Stypendia premiera dla najwybitniejszych polskich uczniów - na oficjalnej stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.]

01.12.2009 - odbyło się posiedzenie Rady Szkoły naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Podczas posiedzenia podjęcta została uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Zespołu.

27.11.2009 - 221 uczniów z naszego Gimnazjum obejrzało spektakl "Skąpiec" w wykonaniu Teatru "Forma"..

26.11.2009 - reprezentacja naszego Liceum rozegrała mecz matematyczny z uczniami z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Wałbrzychu w ramach Dolnośląskich Meczów Matematycznych. Opiekunami drużyny były panie Małgorzata Regner oraz Danuta Ruchała.

26.11.2009 - przeprowadzony został próbny egzamin maturalny z języków obcych w zakresie podstawowym - język angielski i język niemiecki.

25.11.2009 - przeprowadzony zotał próbny egzamin maturalny z matematyki w zakresie podstawowym - "Próbna Matura z OPERONEM".

24.11.2009 - uczniowie naszego Liceum przystąpili do próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w zakresie podstawowym - "Próbna Matura z OPERONEM".

20.11.2009 - przeprowadzony został szkolny etap Olimpiady Języka Niemieckiego.

20.11.2009 - przeprowadzony został szkolny etap Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie i Świecie Współczesnym.

19.11.2009 - uczniowie, biorący udział w międzynarodowym projekcie "Od zmiany klimatu po zmianę zachowań" realizowanym w ramach programu Comenius: "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół i finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, udali się so siedziby Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, gdzie przeprowadzili wywiad z Naczelnikeim Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa panią Joanną Pałkieiwcz.
Treść wywiadu tutaj [plik PDF].

19.11.2009 - uczniowie z klas 3a i 3b Liceum uczestniczyli w warsztatach z zakresu preorientacji zawodowej prowadzonych przez pracownika Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Jeleniej Górze.

17.11.2009 - Malwina Madejewska - uczennica klasy III Liceum - znalazła się wśód dolnośląskich ucznów, którym zostały wręczone w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu stypendia Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2008/2009. Dyplomy uczniom wręczył Wicewojewoda Dolnośląski pan Zdzisław Średniawski oraz Dolnośląski Kurator Oświaty pani Beata Pawłowicz. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Senator RP pan Leon Kieres oraz przedstawiciele organów prowadzących, dyrektorzy szkół i rodzice uczniów - sty­pendystów.
Dolnośląski Kurator Oświaty przesłał do Ministerstwa Edukacji Narodowej 126 wniosków o przyznanie stypendium. W naszym województwie, wyróżniono 28 uczniów.
[Więcej informacji oraz zdjęcia z uroczytsości w pliku PDF, który można pobrać tutaj.]

17.11.2009 - klasy 3d i 3f Liceum wzięły udział w "Żywej lekcji historii" przygotowanej przez pracowników Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze. W czasie zajęć uczniowie spotkali się z byłym więźniem obozu koncentracyjnego Gross Rosen.

15-21.11.2009 - kolejna grupa uczniów z naszego Liceum uczestniczyła w mię­dzynarodowych warsztatach artystycznych w Grosshennersdorfie (Niemcy), które są organizowane w ramach projektu "Lanterna Futuri" przez Dom Trzech Kultur "Parada" w Niedamirowie i jego czeskich oraz niemieckich partnerów. Opiekunem uczniów była pani Dorota Zieleń.

11.11.2009 - dzień wolny od zajęć szkolnych - Narodowe Święto Niepodległości.

11.11.2009 - Katarzyna Kociołek (uczennica klasy III Liceum) oraz Piotr Barszczewski (uczeń klasy II Liceum) wzięli udział w kolejnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Śwpiewanej, który odbył się w dzierżoniowskim Miejskim Domu Kultury. Opiekunem uczniów był pan Wiesław Kozłowski.

10.11.2009 - grupa uczniów pod opieką pań Irminy Brzozy, Marty Całko i Bogumiły Zachary przygotowała i przedstawiła widowisko z okazji Narodowego Święta Niepodległości - 11 Listopada. Widowisko obejrzały w kolejnych czterech odsłonach wszystkie klasy Gimnazjum oraz klasy I-II Liceum.

10.11.2009 - uczniowie z klasy 1f Liceum wzięli udział w grze edukacyjno-strategicznej "Liderzy Europy" pod kierunkiem przedstawicieli Banku Zachodniego WBK.

10.11.2009 - klasy 3b i 3d Gimnazjum uczestniczyły w warsztatach profilaktycznych dotyczących zaburzeń odżywiania "Anoreksja i bulimia", które prowadzone były przez pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamiennej Górze.

09.11.2009 - uczniowie z klas 1a i 1b Gimnazjum w ramach edukacji regionalnej, historycznej oraz filmowej pojechali na wycieczkę do Wrocławia pod opieką pani Moniki Breitenfellner-Pasiut oraz pana Koberta Kosińskiego.
W czasie wycieczki uczniowie zwiedzali między innymi wrocławską Starówkę oraz odbyli spacer po Ostrowiu Tumskim.

08.11.2009 - uczniowie z klas 2a i 2b Gimnazjum w ramach edukacji regionalnej i historycznej pojechali na wycieczkę do Wrocławia pod opieką: pani Sylwii Kulpy, pani Magdaleny Kwiatkowskiej, pani Jolanty Myśliwiec oraz pana Radosława Brymerskiego.

05-06.11.2009 - uczniowie z klas 1d, 2d, 3c i 3d Liceum uczestniczyli w warsztatach ekologicznych w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu. W czasie zajęć uczniowie mieli okazję między innymi: izolować barwniki asymilacyjne metodą Krausa oraz metodą chromatografii bibułkowej, wykrywać skrobię w liściach i prowadzić obsewację mikroskopową tkanek roślinnych, a także wzięli udział w zajęciach terenowych w Wąwozie Myśliborskim.
Opiekunami uczniów w czasie wycieczki były panie Dorota Dzielędziak i Elżbieta Syrek.

05.11.2009 - uczniowie z klas licealnych - 2f, 3a, 3e, 3f - spotkali się z przed­stawicielami Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

04.11.2009 - uczniowie z klas 3c i 3f Liceum wzięli udział w warsztatach z zakresu preorientacji zawodowej prowadzonych przez pracownika Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Jeleniej Górze.

05.11.2009 - uczniowie z klasy 1c Gimnazjum w ramach edukacji regionalnej, historycznej oraz filmowej pojechali na wycieczkę do Wrocławia pod opieką pani Aldony Siemieniec-Oleksy i pana Roberta Kosińskiego. W czasie wycieczki uczniowie między innymi mieli okazję zobaczyć Panoramę Racławicką.

05.11.2009 - reprezentacja naszego Liceum wzięła udział w mistrzostwach strefy jeleniogórskiej w badmintonie zajmując piąte miejsce. Zawody rozegrane zostały w hali OSiR w Lubaniu.
Naszą Szkołę reprezentowali: Alicja Lipień, Marcelina Szczecina, Oskar Najdek, Łukasz Zańko. Opiekunem uczniów był pan Maciej Latawiec.

04.11.2009 - spotkania rodziców uczniów z wychowawcami klas w ramach odbywającego się zwykle w pierwszą środę miesiąca tzw. "dnia otwartej Szkoły".

03.11.2009 - uczniowie naszego Liceum przystąpili do ogólnopolskiego próbnego egzaminu maturalnego z matematyki. Egzamin przygotowany został przez Centralną Komisję Egzaminacyją, jako projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

29.10.2009 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum wystartowała w mistrzo­stwach powiatu szkół gimnazjalnych w piłce koszykowej, które odbyły się w sali spor­towej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze.
[Zobacz także informacje w portalu powiatowa.info.]

28.10.2009 - odbyły się kolejne mistrzostwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ka­miennej Górze w szachach.
Czołowe miejsca zajęli:
Łukasz Kochanowski [LO] - wygrał wszystkie partie i zdobył puchar Dyrektora naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Po sześć punktów uzyskali
- Marek Kopera [Gimanzjum nr 2] - 6 pkt - najlepszy gimnazjalista,
- Katarzyna Kopeć [LO] - 6 pkt,
- Artur Michałowski [LO].
[Zobacz także informacje w portalu powiatowa.info.]

28.10.2009 - 80 uczniów z naszej Szkoły obejrzało w kamiennogórskim Centrum Kultury spektakl "Samotni w tłumie" przygotowany przez aktorów Teatru Edukacji Narodowej we Wrocławiu na podstawie poezji księdza Jana Twardowskiego.

28.10.2009 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Liceum wystartowały w mistrzostwach powiatu szkół ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej, które odbyły się w sali sportowej ZSZiO w Kamiennej Górze. Obie reprezentacje przegrały swoje mecze. Opiekunami uczniów na zawodach byli pan Maciej Latawiec i pan Adam Nowak.

27.10.2009 - uczniowie z klasy 2e Liceum wzięli udział w grze edukacyjno-strategicznej "Liderzy Europy" pod kierunkiem przedstawicieli Banku Zachodniego WBK.

27.10.2009 - odbył sie szkolny etap X Dolnośląskiego Konkursu dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych zDolny Ślązak Gimnazjalista - blok przyrodniczy.

23.10.2009 - reprezentacje naszego Liceum startowały w mistrzostwach powiatu szkół ponadgimnazjalnych w badmintonie, które odbyły się na sali sportowej naszej Szkoły przy ulicy Słonecznej. Nasze drużyny zajęły pierwsze i trzecie miejsce.
I zespół: Alicja Lipień, Marcelina Szczecina, Oskar Najdek, Łukasz Zańko.
II zespół: Małgorzata Klimek, Anna Okupska, Dawid Pacek, Karol Urbanek.
Opiekunem uczniów na zawodach był Maciej Latawiec.
[Zobacz także informacje w portalu powiatowa.info.]

22.10.2009 - odbył się tradycyjny turniej klas pierwszych Liceum, czyli "Otrzęsiny" w naszym szkolnym wydaniu :-).
Konkurencje przygotowane zostały przez klasę 2f LO, która wygrała zeszłoroczny turniej otrzęsinowy. Pieczę nad przygorowaniami i przebiegiem imprezy sprawowała wycho­wawczyni klasy 2f pani Dorota Dzielędziak.
Rywalizację między klasami pierwszymi wygrała, po przedniej zabawie, klasa 1d.
Gratulujemy organizatorom - klasie 2f i wychowawczyni klasy pani Dorocie Dzielędziak - świetnego przygotowania "Otrzęsin", a klasie 1d i wychowaczyni pani Sylwii Gawerdzie gratulujemy wygranej.
[Więcej informacji i zdjęcia w dziale "Imprezy".]
[Zobacz także informacje w portalu powiatowa.info.]

22.10.2009 - 88 uczniów Gimnazjum wzięło udział w szkolnym etapie X Dolnośląskiego Konkursu dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych zDolny Ślązak Gimnazjalista - blok humanistyczny.

22.10.2009 - reprezentancje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wzięły udział w miejskich zawodach w piłce koszykowej, które rozegrane zostały na sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze. Drużyna dziewcząt zajęła III miejsce, natomiast drużyna chłopców zajęła I miejsce.
Opiekunem drużyny dziewcząt była pani Halina Jacyno, a drużyny chłopców pan Jarosław Kawerski.

21.10.2009 - 44 uczniów Gimnazjum wzięło udział w szkolnym etapie X Dolnośląskiego Konkursu dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych zDolny Ślązak Gimnazjalista - blok matematyczno-fizyczny.

21.10.2009 - reprezentanci naszego Gimnazjum zajęli III miejsce w powiatowych zawodach w badmintonie, które rozegrane zostały na sali sportowej należącej do Publicznego Gimnazjum w Pisarzowicach.
Nasze Ginazjum reprezentowali: Paulina Bielewicz (kl.3d), Dominika Niemiec (kl.2a), Adrian Gawlik (kl.2a), Krystian Lema (kl.2a).
Opiekunem uczniów była pani Halina Jacyno.
[Zobacz także informacje w portalu powiatowa.info.]

21.10.2009 - klasa 3b Liceum w ramach edukacji regionalnej, patriotycznej i his­torycznej odbyła pod opieką swojej wychowawczyni pani Aleskandry Piątkowskiej lekcyje na terenie jeleniogórskich muzeów techniki wojskowej.

20.10.2009 - w Gimnazjum nr 2 odbyła się tradycyjna imprezy związana z przyjęciem w poczet społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych.
Z turniejowych bojów klas pierwszych zwycięsko wyszła klasa Ic wraz ze swoją wycho­wawczynią panią Martą Ruszkowicz-Malich.
[Więcej informacji i zdjęcia w dziale "Imprezy".]
[Zobacz także informacje w portalu powiatowa.info.]

16.10.2009 - uczniowie z klas 3b i 3f Liceum spotkali się z przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. A. Silesiusa w Wałbrzychu.

16.10.2009 - na sali przy ulicy Słonecznej odbyły się mistrzostwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w badmintonie chłopców.
Wyniki:
- Gimnazjum nr 2:
1 miejsce - Krystian Lema,
2 miejsce - Adrian Gawlik,
3 miejsce - Kacper Piotrowski;
- Liceum Ogólnokształcące:
1 miejsce - Oskar Najdek,
2 miejsce - Karol Urbanek,
3 miejsce Łukasz Zańko.

15.10.2009 - do Szkoły dotarła informacja, iż Malwina Madejewska - uczennica klasy trzeciej naszego Liceum - otrzymała Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia, w szczególności sportowe, w roku szkolnym 2008/2009.
Warto dodać, że już drugi rok z rzędu Malwina Madejewska otrzymuje to prestiżowe stypendium.
GRATULUJEMY!!!

15.10.2009 - na sali przy ulicy Słonecznej odbyły się mistrzostwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w badmintonie dziewcząt.
Wyniki:
- Gimnazjum nr 2:
1 miejsce - Dominika Niemiec,
2 miejsce - Paulina Bielewicz,
3 miejsce - Patrycja Sproch;
- Liceum Ogólnokształcące:
1 miejsce - Alicja Lipień,
2 miejsce - Anna Okupska,
3 miejsce - Małgorzata Klimek.

15.10.2009 - klasa 1d Liceum w ramach edukacji muzealnej i filmowej pojechała na wycieczkę do Wrocławia wraz ze swoją wychowawczynią panią Sylwią Gawerdą oraz panią Sylwią Kulpą.
W czasie wyjazdu uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego.

15.10.2009 - uczniowie klas I-II Gimnazjum nr 2 oraz Liceum obejrzeli widowisko muzyczno-poetyckie, które przygotowane zostało z okazji Dnia Edukacji Narodowej przez ich koleżanki i kolegów pod opieką pań Beaty Czyczkan i Joanny Oleksy oraz pana Wiesława Kozłowskiego.

15.10.2009 - uczniowie klas pierwszych Gimnazjum odbyli spotkanie profilaktyczne z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji, który przedstawił im informacje dotyczące zasad odpowiedzialności karnej nieletnich.

15.10.2009 - opady śniegu spowodowały utrudnienia w dojedzie do Szkoły. Tak wczesnej zimy chyba nikt nie pamięta.
Informacje w portalu Powiatowa.Info:
- Ciężki śnieg
- Zima w Ogorzelcu
- Uwaga na drogach - Twoja powiatowa

14.10.2009 - w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych w Kamiennej Górze odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane po raz kolejny wspólnie przez Urząd Miasta Kamienna Góra i Starostwo Powiatu Kamiennogórskiego.
W uroczystości uczestniczyli między innymi:
- Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Leszek Jaśnikowski,
- Burmistrz Miasta Kamienna Góra pan Krzysztof Świątek,
- Przewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego pan Dariusz Kurowski,
- Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Andrzej Świątek.
W czasie uroczytości wręczone zostały między innymi nagrody specjalne Starosty Powiatu i Burmistrza Miasta. Wśród nauczycieli wyróżnionych przez Starostę Powiatu znalazł się pan Krzysztof Pawlikowski - nauczyciel wychowania fizycznego z naszej Szkoły.
Swoje nagrody wręczali także dyrektorzy szkół i placówek oświatowych. Nagrody Dyrektora naszego Zepołu Szkół Ogólnokształcących otrzymali w tym roku następujący nauczyciele:
1. Lidia Drozdowska
2. Dorota Dzielędziak
3. Halina Jacyno
4. Robert Kosiński
5. Wiesław Kozłowski
6. Maciej Latawiec
7. Mikołaj Marciniec
8. Adam Nowak
9. Joanna Oleksy
10. Aleksandra Piątkowska
11. Anna Postawa
12. Marta Ruszkowicz-Malich
13. Elżbieta Syrek
14. Marzena Szewczyk
15. Jarosław Tułaczyk
16. Apolinary Zieliński
[Zobacz informacje w portalu powiatowa.info.]

14.10.2009 - dzień wolny od zajęć lekcyjnych.
Art. 74. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami): W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

13.10.2009 - odbyła się uroczysta szkolna akademia z okazji Dnia Edukcji Narodowej. Część artystyczną przygotowali uczniowie pracujący pod opieką pań Beaty Czyczkan i Joanny Oleksy oraz pana Wiesława Kozłowskiego.
[Zobacz w dziale "Imprezy" informacje i filmy z uroczystości zamieszczone w sewisie Youtube.]
[Zobacz informacje w portalu powiatowa.info.]

12.10.2009 - Emilia Łachinowicz, uczennica klasy trzeciej naszego Liceum, otrzymała wyróżnienie w zorganizowanym w ramach XII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki konkursie "Tak to pamiętam - mówiona historia II wojny światowej".

11-18.10.2009 - 14 uczniów z naszego Liceum uczestniczy w międzynarodowych warsztatach artystycznych w Grosshennersdorfie (Niemcy), które są organizowane w ramach projektu "Lanterna Futuri" przez Dom Trzech Kultur "Parada" w Niedamirowie i jego czeskich oraz niemieckich partnerów.

09.10.2009 - odbyły się powiatowe zawody w unihokeju chłopców ze szkół gimnazjalnych. Reprezentacja naszego Gimnazjum zajęła w nich III miejsce. Opiekunem uczniów była pani Marta Ruszkowicz-Malich.

08.10.2009 - klasy 3d Gimnazjum i 1b Liceum w ramach edukacji regionalnej i filmowej pojechały na wycieczkę do Wrocławia - stolicy Dolnego Śląska.
W czasie wyjazdu opiekunami uczniów były panie: Monika Breitenfellner-Pasiut, Irmina Brzoza, Wiesława Głuchowska.

07.10.2009 - spotkania rodziców uczniów z wychowawcami klas w ramach odbywającego się zwykle w pierwszą środę miesiąca tzw. "dnia otwartej Szkoły".
Rodzice uczniów klas pierwszych naszego Gimnazjum i Liceum w ramach działań profilaktycznych spotkali się w auli szkolnej z przedstawicielem Stowarzyszenia Pomocy "Arka Noego". W czasie spotkania poruszone zostały trudne tematy związane z uzależnieniami, w tym z nar­komanią.

07.10.2009 - pierwsze posiedzenie wybranej na ten rok szkolny Rady Rodziców naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

07.10.2009 - w ramach działań profilaktycznych przedstawiciele Stowarzyszenia Pomocy "Arka Noego" spotkali się z uczniami klas pierwszych naszego Gimnazjum oraz Liceum.

06.10.2009 - reprezentanci naszego Gimnazjum - Paweł Jacyno (kl.3a) i Marek Sokołowicz (kl.3c) - wystartowali w zawodach wojewódzkich w dwuboju nowoczesnym zajmując XII miejsce. Mistrzostwa odbyły się we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim i obiektach wrocławskiego AWF-u.
Opiekunem uczniów był pan Jarosława Kawerskiego.

06.10.2009 - reprezentanci naszego Liceum wystartowali w zawodach powiatowych szkół ponadgimnazjalnych w indywidualnych biegach przełajowych, które odbyły się w Kamiennej Górze na stadione sportowym przy ul. Słowackiego, a zorganizowane zostały przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Kamiennej Górze.
W kategorii dziewcząt na dystansie 2000 m zwyciężyła uczennica klasy pierwszej naszego Liceum - Olga Sadowska, drugie miejsce zajęła także reprezentantka naszej Szkoły - Laura Kielar (uczennica klasy trzeciej LO).
Drużynowo reprezentacja dziewcząt zajęła I miejsce.
Chłopcy rywalizowali na dwóch dystansach:
- dystans 2000 m - tutaj także dwa pierwsze miejsca zajęli reprezentanci naszego Liceum - Mateusz Dżoga przed Łukaszem Kiełbasą;
- dystans 3 600 m - tutaj z kolei pierwsze miejsce wywalczył uczeń klasy drugiej Liceum Mateusz Hajduk.
Drużynowo reprezentacja chłopców zajęła II miejsce.
Gratulujemy!!!

05.10.2009 - do Szkoły dotarła informacja, iż Magda Polewska - uczennica klasy trzeciej naszego Liceum - otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
GRATULUJEMY!!!

05.10.2009 - odbyły się powiatowe zawody w unihokeju dziewcząt ze szkół gimnazjalnych. Reprezentacja naszego Gimnazjum zajęła w nich IV miejsce. Opiekunem uczniów była pani Marta Ruszkowicz-Malich.

02.10.2009 - PROGRAM "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS. Partnerskie Projekty Szkół. W tym roku szkolnym nasza Szkoła przystępuje do realizacji Partnerskiego Projektu Szkół - Comenius. Program realizowany jest ze środków Unii Europejskiej i trwa dwa lata (1 sierpnia 2009 do 31 lipca 2011)
W projekcie współpracować będziemy z następującymi szkołami:
1. szkołą z Luksemburga - Athenee de Luxemburg w Luksemburgu (www.al.lu)
2. szkołą z Francji - Lycee Jeanne d'Arc w Nancy (www.ac-nancy-metz.fr)
3. szkołą z Niemiec - Gymnasium Canisianum w Lüdinghausen (www.canisianum.de).
Temat projektu: "Od zmiany klimatycznej po zmianę zachowań".
Do realizacji projektu pragniemy zaprosić osoby m.in., które:
- zainteresowane pracą w zespole
- zainteresowane ekologią
- potrafiące wykorzystywać najnowsze technologie informatyczno-komunikacyjne
- znające języki obce (język angielski, język niemiecki, język francuski)
- zainteresowane pogłębianiem wiedzy z dziedziny biologii, geografii, chemii, fizyki.
Koordynator projektu: Elżbieta Syrek

02.10.2009 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum wystartowały w Finale Dolnośląskim Gimnazjady MTB dziewcząt i chłopców, który odbył się w Grzę­dach.
Reprezentacja dziewcząt w składzie: Olga Czajkowska (kl.IIa), Katarzyna Długosz (kl.IIIb), Dorota Florek (kl.Ia), Dominika Niemiec (kl.IIa) i Karolina Pałkiewicz (kl.Ia) zajęła drużynowo IV miejsce, a indywidualnie Dominika Niemiec VII miejsce. Drużyna chłopców wywalczyła VII miejsce w składzie: Paweł Byś (kl.IIIb), Paweł Jacyno (kl.IIIa), Cezary Mader (kl.IIIa), Bartek Merta (kl.IIIb), Paweł Suchecki (kl.IIId).

02.10.2009 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Liceum wzięły udział w Mis­trzostwach Dolnego Śląska MTB szkół ponadgimnajalnych, które odbyły się w Grzę­dach.
Drużynowo dziewczęta zajęły trzecie miejsce w województwie. - Gratulujemy!!! -
Skład drużyny dziewcząt:
Laura Kielar, Martyna Osiecka (indywidualnie 15 miejsce), Monika Poręba (indywidualnie 19 miejsce), Marcelina Wileńska, Maja Żelezińska (indywidualnie 14 miejsce).
Drużynowo chłopcy zajęli dziesiąte miejsce w województwie.
Skład reprezentacji chłopców: Mateusz Furmanek, Oskar Najdek (indywidualnie 19 miejsce), Krzysztof Nowotny, Paweł Samek, Mateusz Widłak.
Opiekunem uczniów podczas zawodów była pani Katarzyna Filip-Murawska.

02.10.2009 - klasa 2f Liceum wybrała sie na rajd pieszy na trasie Kamienna Góra - "Ko­lorowe jeziorka" - Kamienna Góra wraz z wychowawcą panem Adamem Nowakiem oraz panią Martą Ruszkowicz-Malich.

30.09.2009 - reprezentacja chłopców naszego Liceum wzięła udział w mistrzostwach powiatu szkół ponadgimnazjalnych w piłce nożnej (drużyny jedenastoosobowe). Nasza drużyna została pokonana przez swoich kolegów z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólno­kształcących.
Opiekunem drużyny podczas zawodów był pan Adam Nowak.

30.09.2009 - ostatni dzień składania przez uczniów tegorocznych klas maturalnych wstępnych deklaracji o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w roku 2010.

30.09.2009 - reprezentacja chłopców z naszego Gimnazjum zajęła II miejsce w zawodach powiatowych szkół gimnazjalnych w sztafetowych biegach przełajowych.

28.09.2009 - w dniach 7, 14, 21, 28 września br. rozegrane zostały szkolne zawody w piłce nożnej chłopców. Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - kl. IIIc
II miejsce - kl IIb
III miejsce - kl Ia.
Organizatorem zawodów był pan Jarosław Kawerski.

28.09.2009 - uczniowie klas drugich naszego Liceum otrzymali bezpłatne wydanie polskiej edycji "Kalendarza Europejskiego", który publikowany jest przez Komisję Europejską wraz z Generation Europe Foundation.
Kalendarz europejski powstał w wyniku wysiłków podejmowanych w całej Europie, aby zapewnić młodym ludziom podstawowe informacje dotyczące zdrowia, spraw socjalnych oraz problemów konsumenta.
Na terenie naszego kraju rozpowszechnianiem kalendarza zajmuje się Federacja Konsumentów.

28.09.2009 - w Marciszowie odbyły się powiatowe zawody w sztafetowych Biegach Przełajowych dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych. Dziewczęta z naszej szkoły pod opieką mgr Haliny Jacyno zajęły VI miejsce, natomiast chłopcy zajęli II miejsce pod opieką pana Jarosława Kawerskiego.
Reprezentacja chłopców startowała w składzie: A.Bitniak, W.Cecelon, A.Czajkowski, R.Dybiec, P.Jacyno, M.Kohut, R.Krupa, K.Lema, P.Lisiecki, M.Noworul, M.Sokołowicz, A.Skrzypek, Ł.Wąsala.

27.09.2009 - w wyniku wyborów przeprowadzonych 22 września br. w Liceum Ogólno­kształcącym przedstawicielami uczniów w Radzie Szkoły Zespołu Szkół Ogólno­kształcących w Kamiennej Górze zostali:
1. Jakub Ogrodowczyk (kl.Ia),
2. Katarzyna Zięciak (kl.Ib).
Z kolei w skład Parlamentu Uczniowskiego w Liceum Ogólnokształcacycm weszli:
1. Adrian Błaszków - kl.IIb,
2. Agnieszka Błażej - kl.Id,
3. Joanna Gwiżdż - kl.If,
4. Katarzyna Koszkul - kl.IIc,
5. Dorota Odzimek - kl.IIf,
6. Piotr Sadowski - kl.IIa,
7. Daniel Tenerowicz - kl.IIe,
8. Natalia Wąchała - kl.Ib,
9. Krzysztof Wojtas - kl.IId,
10. Karolina Zegan - kl.If.

27.09.2009 - w wyniku wyborów wyłoniony został Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze w składzie:
 1. Anna Paździur (kl. 3c) - przewodnicząca
 2. Dominika Bodziony (kl. 3a) - z-ca przewodniczącej
 3. Wiktoria Wyciślik (kl. 3a) - skarbnik i przedstawiciel uczniów w Radzie Szkoły
 4. Dominika Janosik (kl.3b) - sekretarz
 5. Agnieszka Kaczor (kl.1a) - kronikarz
 6. Patryk Pichniarczyk (kl.1a) - kronikarz
 7. Dawid Majerz (kl.2c) - fotograf
 8. Wojtek Klarkowski (kl.2b) - uczniowski rzecznik praw ucznia

27.09.2009 - grupa uczniów z naszej Szkoły uczestniczyła wraz z panem Hieronimem Maderem w czasie wakacji w spływie kajakowym. Krótka relacja do przeczytania, a zdjęcia - rzecz jasna - do obejrzenia tutaj.

26.09.2009 - Oskar Najdek - uczeń klasy trzeciej naszego Liceum - został zwycięzcą tegorocznego cyklu wyścigów Powerade MTB Marathon w kategorii "Mini".
Oskar Najdek wystartował w 6 z 9 wyścigów w cyklu:
- 01.05.2009 - Karpacz - I miejsce w kategorii "Mini",
- 16.05.2009 - Międzygórze - I miejsce w kategorii "Mini",
- 04.07.2009 - Krynica Zdrój - III miejsce w kategorii "Mini",
- 01.08.2009 - Głuszyca - III miejsce w kategorii "Mini",
- 30.08.2009 - Kraków - I miejsce w kategorii "Mini",
- 19.09.2009 - Istebna - III miejsce w kategorii "Mini".
Gratulujemy!!!
Oskar startował także 31.05.2009 w zawodach "Łysogórski 2009", gdzie zajął I miejsce oraz w dniach 12-13.09.2009 w XV Międzynarodowych Otwartych Zawodach w Kolar­stwie Górskim Lubawka 2009, gdzie został sklasyfikowany na III miejscu.
Oskar Najdek jest zawodnikiem Klubu Kolarstwa Górskiego MTB LUBAWKA
[Zobacz informacje w portalu powiatowa.info.]

25.09.2009 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Gimnazjum zajęły III miejsca w swoich kategoriach w zawodach powiatowych szkół gimnazjalnych w dwuboju nowoczesnym.

25.09.2009 - uczniowie klas o nachyleniu biologiczno-chemicznym spotkali się z fran­ciszkaninem ojcem prof. dr hab. Zdzisławem Kijasem, który między innymi pełni funkcję rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury - "Seraphicum" w Rzymie.
W spotkaniu uczestniczyli także oficjalni goście, a wśód nich między innymi:
- Zastępca Burmistrza Miasta Kamienna Góra pan Kazimierz Kawa,
- ksiądz dziekan Robert Dublański,
- Sekretarz Miasta Kamienna Góra pan Arkadiusz Wileński.
Ojciec profesor wygłosił wykład dotyczący ochrony przyrody, w tym początków ruchów ekologicznych w Polsce oraz zasad programu Natura 2000.
Spotkanie było jednym z elementów obchodów 300-lecia położenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze jednego z Kościołów Łaski [cesarskiej] i zorganizowane zostało z inicjatywy księdza dziekana Roberta Dublańskiego.
[Zobacz także informacje o wykładach ojca profesora w portalu Powiatowa.Info: Z zakonnikiem o ekologii i Wykłady na 300-lecie.]

24.09.2009 - reprezentacje dziewcząt i chłopców z naszego Liceum wystartowały w mistrzostwach powiatu szkół ponadgimnazjalnych w sztafetowych biegach przeła­jowych, które odbyły się na stadionie przy ulicy Słowackiego.
W kategorii dziewcząt zwyciężyła sztafeta ZSZiO, drugie i trzecie miejsce przypadło naszym sztafetom. Podobnie było w kategorii chłopców. Opiekunami uczniów podczas zawodów byli pani Gabriela Hubert i pan Maciej Latawiec.

23.09.2009 - 25 uczniów z klasy 2f Liceum uczestniczyło w zajęciach zorganizowanych na Politechnice Wrocławskiej w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Opiekę nad grupą w czasie wyjazdu do Wrocławia sprawowała wychowawczyni klasy pani Dorota Dzielędziak wraz z panią Iwoną Kurzeją.

22.09.2009 - przeprowadzone zostały wybory do Parlamentu Uczniowskiego w Liceum Ogólnokształcacycm oraz wybory przedstawicieli uczniów do Rady Szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

22.09.2009 - reprezentacje chłopców i dziewcząt z naszego Gimnazjum wystartowały w zawodach ligi lekkoatletycznej.

21.09.2009 - w IX Mistrzostwach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w biegach przełajowych wystartowało 209 uczniów.
Klasyfikacja Gimnazjum
  Dziewczęta:
 1. Dominika Niemiec (kl. IIa)
 2. Justyna Kilarska (kl. IIId)
 3. Olga Czajkowska (kl. IIa)
  Chłopcy:
 1. Adrian Ciesielski (kl. IIa)
 2. Piotr Lisiecki (kl. IIb)
 3. Marek Sokołowicz (kl. IIc)
Klasyfikacja drużynowa
1. kl. IIa - puchar Dyrektora Szkoły
2. kl. IIb
3. kl. IIId
Klasyfikacja LO
  Dziewczęta:
 1. Olga Sadowska (kl. If)
 2. Karolina Damasiewicz (kl. If)
 3. Katarzyna Trzepak (kl. IIb)
  Chłopcy:
 1. Łukasz Kiełbasa (kl. IIf)
 2. Mariusz Dżoga (kl. IIa)
 3. Kacper Zasada (kl. IIf)
Klasyfikacja drużynowa
1. kl. If - puchar Dyrektora Szkoły
2. kl. IIf
3. kl. IIa
Gratulujemy!!!
[Zobacz informacje w portalu powiatowa.info.]
[Zdjęcia z zawodów można obejrzeć tutaj.]

21.09.2009 - uczniowie z klas 1a i 1b Gimnazjum wybrali się na rajd integracyjny na trasie Kamienna Góra - krzeszowskie Betlejem - Krzeszów - Czadrów - Kamienna Góra. Opiekunami byli wychowawcy klas: pani Monika Breitenfellner-Pasiut i pan Robert Kosiński, a wspomagała ich pani Monika Bródka.

19.09.2009 - klasa 1c Gimnazjum zorganizowała zajęcia integracyjne przy ognisku pod opieką swojej wychowawczyni pani Marty Ruszkowicz-Malich.

17.09.2009 - 29 uczniów z klasy 3d Liceum wzięło udział w kolejnych zajęciach w ramach programu dydaktycznego "4 x Park", któy prowadzony jest przez Karkonoski Park Narodowy. Zajęcia były poświęcone glacjalnej rzeźbie Karkonoszy oraz florze i fau­nie pięter górskich i odbywały się na terenie Kotłów Jagniątkowskich.
Grupą opiekowała się wychowawczyni klasy pani Elżbieta Syrek wraz z panią Aldoną Siemieniec-Oleksy.

16.09.2009 - 30 uczniów z klasy 3c Liceum wzięło udział w kolejnych zajęciach w ramach programu dydaktycznego "4 x Park", któy prowadzony jest przez Karkonoski Park Narodowy. Tym razem zajęcia odbywały się na terenie Kotłów Jagniątkowskich i poświęcone były glacjalnej rzeźbie Karkonoszy oraz florze i faunie pięter górskich.
Grupą opiekowała się wychowawczyni klasy pani Iwona Kurzeja wraz z panią Anną Postawą.

16.09.2009 - 53 uczniów z klas 3b, 3e i 3f Liceum wzięło udział we Wrocławskim Salonie Maturzystów. W czasie wyjazdu do Wrocławia opiekę nad grupą sprawowali wychowawcy klas 3e i 3f - pan Hieronim Mader i pan Apolinary Zieliński.

16.09.2009 - 24 uczniów z klas 3a i 3b Liceum wzięło udział we Wrocławskim Salonie Maturzystów. Grupą w czasie wyjazdu do Wrocławia opiekowali się: wychowaczyni klasy 3a pani Gabriela Hubert oraz pan Adam Nowak.

15.09.2009 - 57 uczniów z klas 3c i 3d Liceum wzięło udział we Wrocławskim Salonie Maturzystów. W czasie wyjazdu do Wrocławia opiekę nad grupą sprawowały wychowaczynie klas: pani Iwona Kurzeja i pani Elżbieta Syrek wraz z paniami: Dorotą Dzielędziak i Anną Postawą.

15.09.2009 - przysłane zostały do Szkoły tegoroczne świadectwa dojrzałości absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu poprawkowego w dniu 25 sierpnia br.

09.09.2009 - pierwszy, w tym roku szkolnym, dzień spotkań rodziców uczniów z wych­owawcami klas:
 • godz. 16.00 - spotkania rodziców klas I-III Gimnazjum nr 2 [oprócz klas IIc i IIIc] oraz klas II Liceum Ogólnokształcącego z wychowawcami klas
 • godz. 16.00 - spotkanie w auli szkolnej rodziców uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego z Dyrektorem, a po nim spotkania rodziców z wychowawcami klas
 • godz. 16.45 - spotkanie w auli szkolnej rodziców uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego z Dyrektorem dotyczące przede wszystkim egzaminu maturalnego w 2010 r., a po nim spotkania rodziców z wychowawcami klas

08-11.09.2009 - grupa uczniów z klasy 2c i 3c Gimnazjum była, pod opieką swoich wychowawczyń - pani Wiesławy Kurnyty i pani Anity Waluch, na wycieczce w Gdańsku.
[Zdjęcia z wycieczki można zobaczyć tutaj.]

07.09.2009 - odbyły się spotkania informacyjne Dyrektora Szkoły z uczniami klas I-III Gimaznjum.

03.09.2009 - odbyły sie spotkania informacyjne Dyrektora Szkoły z uczniami klas I-III Liceum.

01.09.2009 - rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010:
- harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla uczniów Gimnazjum nr 2
- harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego
- harmonogram testów kompetencji językowych dla uczniów klas I Liceum.
Zostały przeprowadzone testy z języka angielskiego oraz języka niemieckiego dla uczniów klas pierwszych Liceum Ogólno­kształcącego, które przeprowadzane są w związku z nauczaniem języków obcych w gru­pach ponadoddziałowych, które tworzone są na określonych poziomach zaawansowania językowego.
Pierwsze klasy gimnazjum rozpoczynają naukę według nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, która w ciągu najbliższych sześciu lat ma zostać w pełni wdrożona w całym systemie kształcenia. W klasach tych pojawiają się także nowe przedmioty: edukacja dla bezpieczeństwa, blok zajęć artystycznych (obok plastyki i muzyki) oraz w ramach wychowania fizycznego wydzielony blok zajęć z edukacji zdrowotnej.
[Więcej informacji o rozpoczęciu roku szkolnego 2009/10 dla klas pierwszych Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego w dziale "Imprezy".]

31.08.2009 - ogłoszone zostały wyniki współzawodnictwa sportowego szkół i powiatów województwa dolnośląskiego w imprezach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk" w roku szkolnym 2008/2009.
Nasze Gimnazjum nr 2 zajęło 13 miejsce wśród 336 sklasyfikowanych na Dolnym Śląsku w tym rankingu Gimnazjów, a Liceum Ogólnokształcące 7 miejsce wśród 215 szkół ponagimnazjalnych w naszym województwie.
Pełne informacje o wynikach współzawodnictwa można znależć tutaj.

31.08.2009 - pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w nowym roku szkolnym 2009/2010.

27.08.2009 - lista tematów z języka polskiego na ustny egzaminy w roku 2010 [plik PDF] do pobrania tutaj.

Archiwum aktualności - 02.01.-26.08.2009
Archiwum aktualności - 28.08.-31.12.2008
Archiwum aktualności - 02.01.-27.08.2008
Archiwum aktualności - 01.09.-31.12.2007
Archiwum aktualności - 04.01.-31.08.2007
Archiwum aktualności - 04.09.-31.12.2006
Archiwum aktualności - 01.01.-31.08.2006
Archiwum aktualności - 31.08.-31.12.2005
Archiwum aktualności - 01.01.-30.08.2005
Archiwum aktualności - 01.09.-31.12.2004
Archiwum aktualności - 01.01.-22.08.2004
Archiwum aktualności - 16.06.-31.12.2003
 
Copyright &copy ZSO Kamienna Góra