Aktualności

23-25.11.2010 - odbyła się "Próbna matura z Operonem":
- 23 listopada - próbna matura z języka polskiego w zakresie podstawowym,
- 24 listopada - próbna matura z matematyki w zakresie podstawowym,
- 25 listopada - próbna matura z języków obcych w zakresie podstawowym.

03.11.2010 - próbny egzamin maturalny z matematyki organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

27.10.2010 - spotkania wychowawców klas I-III Gimnazjum i Liceum z rodzicami uczniów.

19.10.2010 - na sali przy ulicy Słonecznej odbyły się mistrzostwa powiatu szkół ponadgimnazjalnych w badmintonie. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny. Pierwsze miejsce zajęli: Anna Okupska, Małgorzata Klimek, Grzegorz Sosa, Adrian Krawczyk. Na czwartym miejscu uplasowali się: Paulina Świrad, Aleksandra Lipień, Jarosław Błażków, Damian Wiatrowski.
[Informacja: Maciej Latawiec]

18.10.2010 - uczniowie klas pierwszych Gimnazjum odbyli spotkanie profilaktyczne z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji, który przedstawił im informacje na temat zasad odpowiedzialności karnej nieletnich.

18.10.2010 - rozegrane zostały Mistrzostwa ZSO w Kamiennej Górze w badmintonie. W zawodach, które odbyły się na sali gimnastycznej przy ulicy Słonecznej, wzięło udział 48 uczniów Gimnazjum i Liceum.
Najlepsi w poszczególnych kategoriach:
- dziewczęta Gimnazjum:
1. Aleksandra Druciak,
2. Dominika Niemiec,
3. Aleksandra Szmajdzińska.
- chłopcy Gimnazjum:
1. Krystian Lema,
2. Adrian Gawlik,
3. Mateusz Tępiński.
- dziewczęta Liceum:
1. Anna Okupska,
2. Aleksandra Lipień,
3. Małgorzata Klimek.
- chłopcy Liceum:
1. Grzegorz Sosa,
2. Adrian Krawczyk,
3. Damian Wiatrowski.
[Informacja: Maciej Latawiec]

15.10.2010 - członkowie działającego przy naszym Zespole Szkół Ogólnokształcących Szkolnego Koła Miłośników Historii Lokalnej im. Carla Gottharda Langhansa przypomnieli dzieje Zofii Okęckiej i Stanisława Rudomina-Dusiatskiego, pionierów szkolnictwa zawodowego w Kamiennej Górze.
[Zobacz informacje w portalu powiatowa.info.]

14.10.2010 - w sali widowiskowej Centrum Kultury w Kamiennej Górze odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane po raz kolejny wspólnie przez Urząd Miasta Kamienna Góra i Starostwo Powiatu Kamiennogórskiego.
W uroczystości uczestniczyli między innymi:
- Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Leszek Jaśnikowski,
- Burmistrz Miasta Kamienna Góra pan Krzysztof Świątek,
- Przewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego pan Dariusz Kurowski,
- Przewodnicząca Rady Miasta Kamienna Góra pani Małgorzata Krzyszkowska.
Na wstępie uroczystości zebrani zostali powinformowani o przyznaniu nagrody Ministra Edukacji Narodowej Dyrektorowi naszego Zespołu panu Jackowi Bruździakowi.
Następnie wręczone zostały między innymi nagrody specjalne Starosty Powiatu i Bur­mistrza Miasta. Wśród nauczycieli wyróżnionych przez Starostę Powiatu znalazła się pani Lidia Drozdowska - nauczycielka języka polskiego z naszej Szkoły.
Swoje nagrody wręczali także dyrektorzy szkół i placówek oświatowych. Nagrody Dyrektora naszego Zepołu Szkół Ogólnokształcących otrzymali w tym roku następujący nauczyciele:
1. Radosław Brymerski
2. Beata Czyczkan
3. Władysława Druciak
4. Bogusława Dzimitrowicz
5. Katarzyna Filip-Murawska
6. Gabriela Hubert
7. Halina Jacyno
8. Wiesława Kurnyta
9. Hieronim Mader
10. Ryszard Mierzwa
11. Andrzej Przybytek
12. Dorota Sadowska
13. Bożena Skorupska
14. Elżbieta Syrek
15. Anita Waluch
16. Apolinary Zieliński
Uroczystość uświetniona została występami uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Kamieogórski.
[Zobacz informacje w portalu powiatowa.info.]

14.10.2010 - dzień wolny od zajęć lekcyjnych.
Art. 74. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami): W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

13.10.2010 - odbyła się uroczysta szkolna akademia z okazji Dnia Edukcji Narodowej. Część artystyczną przygotowali uczniowie pracujący pod opieką pań: Elżbiety Gałczyńskiej-Wiatr, Aldony Siemieniec-Oleksy i Bogumiły Zachary.
Tym razem mieliśmy okazję poznać talenty naszych uczniów: kabaretowe, literackie, taneczne, wokalano-instrumnetalne.

12.10.2010 - pierwsze posiedzenie wybranej na ten rok szkolny Rady Rodziców naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

09.10.2010 - w Chojnowie odbył się finał Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w kolarstwie górskim.
Gimnazjum Nr 2 wystawiło 5-osobową reprezentację dziewcząt i 4-osobową repre­zentację chłopców. Drużyna dziewcząt została wicemistrzem Dolnego Ślaska, a naj­lepsza zawodniczka Dominika Niemiec (kl.IIIa) zajęła VII miejsce (dwukrotnie na trasie wyścigu spadł jej łańcuch). Pozostałe zawodniczki to: Olga Czajkowska (kl.IIIa), Dorota Florek (kl.IIa), Magda Noskowicz (kl.IIIa), Karolina Pałkiewicz (kl.IIa).
Drużyna chłopców startowała w składzie: Grzegorz Bruździak (kl.Id), Mikołaj Kreń (kl.Ia), Maciej Kucia (kl.Ia), Jakub Marchewka (kl.Ia) i zajęła VIII miejsce na 19 startujących zespołów. Opiekunem drużyn była pani Halina Jacyno.
[Informacja: Halina Jacyno]

08.10.2010 - odbył się tradycyjny turniej klas pierwszych Liceum, czyli "Otrzęsiny" w naszym szkolnym wydaniu :-).
Konkurencje przygotowane zostały przez klasę 2d LO, która wygrała zeszłoroczny turniej otrzęsinowy. Pieczę nad przygorowaniami i przebiegiem imprezy sprawowała wycho­wawczyni klasy 2d pani Sylwia Gawerda.
Rywalizację między klasami pierwszymi wygrała, po super zabawie, klasa 1f.
Gratulujemy organizatorom, klasie 2d i wychowawczyni klasy pani Sylwii Gawerdzie, rewelacyjnego przygotowania "Otrzęsin", a klasie 1f i jej wychowawcy panu Maciejowi Latawcowi gratulujemy wygranej.
[Prezentacja do pobrania w dziale "Imprezy".]

08.10.2010 - w auli szkolnej odbyła się tradycyjna impreza związana z przyjęciem w poczet społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 2.

06.10.2010 - na stadionie w Kamiennej Górze odbyły się Mistrzostwa Powiatu szkół gimnazjalnych w sztafetowych biegach przełajowych. Dziewczęta z naszego Gimnazjum zajęły III miejsce. Szkołę reprezentowały: Emilia Andrzejewska (kl.IIc), Karolina Bil (kl.IIb Barbara Kita (kl.IIb), Paulina Kociołek Ia), Gabriela Koszarska (kl.Ib. Paulina Kuklios (kl.Ic), Dominika Niemiec (kl.IIIa), Magda Noskowicz (kl.IIIa), Dominika Sierosławska (kl.Ib), Aleksandra Szmajdzińska (kl.Ia), Nikola Takowska (kl.Ic). Opiekunem dziewcząt była pani Halina Jacyno.
[Informacja: Halina Jacyno]

30.09.2010 - ostateczny termin złożenia przez uczniów klas trzecich Liceum deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku 2011.

22.09.2010 - odbyły się X Mistrzostwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w biegach przełajowych o puchar Dyrektora Zespołu. Zawody zorganizowane zostały na stadionie sportowym przy ulicy Słowackiego.

16.09.2010 - kilkudziesięciu uczniów naszego Liceum wysłuchało w Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze wykładu czeskiego profesora Vladimira Wolfa na temat współpracy mieszkańców Kamiennej Góry i Trutnova na przestrzeni wieków.
[Zobacz informacje w portalu powiatowa.info]

15.09.2010 - odbyły się spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów.
Przed spotkaniami z wychowawcami rodzice uczniów klas pierwszych spotkali się z Dy­rektrem Zespołu w auli szkolnej.

13.09.2010 - przysłane zostały do Szkoły przez OKE we Wrocławiu informacje o wynikach poprawkowego egzaminu maturalnego wraz ze świadectwami dojrzałości osób, które ten egzamin zdały.
W bieżącym roku ostatecznie egzamin maturalny zdało 99,4% tegorocznych absol­wentów Liceum.

06.09.2010 - po raz kolejny wszyscy uczniowie klas drugich Liceum otrzymali "Kalendarz Euro­pejski" na rok szkolny 2010/2011 wydawany przez Komisję Europejską we współpracy z Generation Europe Foundation, a wychowawcy tych klas otrzymali "Książki Nauczy­ciela", które zawierają scenariusze zajęć edukacyjnych, które mozna przepro­wadzić w oparciu o teksty zawarte w Kalendarzu.
Dystrybucją Kalendarza w Polsce zajmuje się Centrum Edukacji Obywatelskiej. Kalendarz Europejski dociera do tysięcy szkół w całej Unii Europejskiej - wydanie na rok 2009/2010 trafiło do ponad 3 300 000 uczniów.

02.09.2010 - spotkania organizacyjne Dyrektora Zespołu z uczniami Gimnazjum i Liceum w auli szkolnej.

01.09.2010 - rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011.
godz. 9.00 - rozpoczęcie roku szkolnego klas pierwszych LO w auli szkolnej
godz. 9.00 - spotkania uczniów klas II-III Gimnazjum oraz LO z wycho­wawcami klas
godz. 10.00 - rozpoczęcie roku szkolnego klas pierwszych Gimnazjum nr 2 w auli szkolnej
godz. 11.30 - rozpoczęcie testów kompetencji językowych dla uczniów klas pierwszych Liceum.
Do pobrania:
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla uczniów Gimnazjum nr 2 [plik PDF].
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego [plik PDF].
   W czasie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego klas pierwszych Liceum Starosta Powiatu Kamiennogórskiego pan Leszek Jaśnikowski wręczył Krystianowi Lemie - uczniowi klasy trzeciej Gimazjum nr 2 - stypendium ufundowane z ini­cjatywy śp. Jerzego Szmajdzińskiego - Wicemarszałka Sejmu VI kadencji oraz byłego Ministra Obrony Narodowej.
[Zobacz informacje w portalu powiatowa.info oraz na tej stronie w dziale "Imprezy".]

28.08.2010 - Dolnośląski Szkolny Związek Sportowy opublikował wstępne wyniki współzawodnictwa sportowego na Dolnym śląsku w roku szkolnym 2009/2010.
Nasze Gimnazjum w kategorii szkół gimnazjalnych uzyskało najwięcej punktów w powie­cie kamiennogórskim, a w województwie uplasowało się na 19 miejscu.
Z kolei nasze Liceum Ogólnokształcące wśród dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych zajęło miejsce 17.
[Zobacz także informacje w portalu powiatowa.info.]

Archiwum aktualności - 04.01.-23.08.2010
Archiwum aktualności - 27.08.-31.12.2009
Archiwum aktualności - 02.01.-26.08.2009
Archiwum aktualności - 28.08.-31.12.2008
Archiwum aktualności - 02.01.-27.08.2008
Archiwum aktualności - 01.09.-31.12.2007
Archiwum aktualności - 04.01.-31.08.2007
Archiwum aktualności - 04.09.-31.12.2006
Archiwum aktualności - 01.01.-31.08.2006
Archiwum aktualności - 31.08.-31.12.2005
Archiwum aktualności - 01.01.-30.08.2005
Archiwum aktualności - 01.09.-31.12.2004
Archiwum aktualności - 01.01.-22.08.2004
Archiwum aktualności - 16.06.-31.12.2003
 
Copyright &copy ZSO Kamienna Góra