Nasze (... i nie tylko nasze) projekty... i nie tylko projekty:

Podsumowanie pracy nad projektem Sokrates-Comenius pt. "Miara wszystkich rzeczy".
"Od pięciokąta foremnego do fraktala dwunastościennego" - wystawa
Socrates-Comenius - "Od pięciokąta foremnego
do fraktala dwunastościennego" - plik PDF (3,97 MB)

Jak smakuje sztuka, czyli twórcza degustacja w czterech odsłonach.
Gimnazjalny Zespół Teatralny "Pod Jednym Dachem"
Międzynarodowy projekt "Lanterna Futuri"
Międzyszkolny projekt edukacyjny "Żyjemy nad Bobrem"


Szkolny Zespół Teatralny "Pod Jednym Dachem" - spektakle w serwisie You Tube
"A miało być tak pięknie"
"A miało być tak pięknie" cz. 1
"A miało być tak pięknie" cz. 2
"A miało być tak pięknie" cz. 3
"A miało być tak pięknie" cz. 4
"(Nie)kontrolowane rozmowy"
"(Nie)kontrolowane rozmowy" cz. 1
"(Nie)kontrolowane rozmowy" cz. 2
"(Nie)kontrolowane rozmowy" cz. 3
"(Nie)kontrolowane rozmowy" cz. 4
"Ja, gimnazjalista też człowiek"
"Ja, gimnazjalista też człowiek" [fragment]
"O czapli, co to każdy z nas nią bywa"
"O czapli, co to każdy z nas nią bywa"
 
Zespół Teatralny "My" - fragmenty spektakli w serwisie You Tube
[Zespół Teatralny "My"]
Przedziwna kronika [cz. 1]
Przedziwna kronika [cz. 2]
Przedziwna kronika [cz. 3]
Przedziwna kronika [cz. 4]
"Ale to już było" [cz.1]
"Ale to już było" [cz.2]
XV-lecie Zespołu Teatralnego "My"
 

Prace lub strony WWW uczniów i nauczycieli
Prace uczniów nagrodzone w konkursach o zasięgu ogólnokrajowym
 
Zofia Lorencik, Truskawiec - miasto znaczące dla trzech kobiet, 2008
Wyróżnienie II stopnia w XII ogólnopolskim konkursie "Historia bliska" organizowanym przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Ośrodek "Karta".
Temat konkursu: Mała ojczyzna w pamięci i świadectwach
Opiekun: mgr Aleksandra Piątkowska
(Praca w pliku PDF - 3,9 MB kB)
[Więcej informacji tutaj.]
 
Przemysław Kurowski, Od solidarności do wolności, 2005
Drugie miejsce w kategorii literackiej w ogólnopolskim konkursie "Drogi do Wolności" organizowanym przez Fundację Centrum Solidarności w Gdańsku.
Temat konkursu: Czy Polacy powinni upamiętniać w sposób szczególny datę 31 sierpnia? Jak i dlaczego?
(Praca w pliku PDF - 55 kB)
Opiekun: mgr Aleksandra Piątkowska
[Więcej informacji tutaj.]
 
Marta Krajewska i Katarzyna Piątkowska, Spór wokół patrona Zespołu Szkół Ogólnokształcacych w Kamiennej Górze - dra Alfreda Fiderkiewicza, 2005
Wyróżnienie I stopnia w VIII ogólnopolskim konkursie "Historia bliska" organizowanym przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Ośrodek "Karta".
Temat konkursu: Spory o upamiętnienie przeszłości - pomniki, cmentarze, patroni
Opiekun: mgr Aleksandra Piątkowska
(Praca w pliku PDF - 2,7 MB kB)
[Więcej informacji tutaj.]
 
Prace lub strony WWW uczniów:

Nauczyciele - strony WWW, publikacje, ...

ZADANIA DLA UCZNIÓW:

MATEMATYKA - Liceum:
01. [26.10-02.11.2009] Arkusz z matematyki [pliki JPG w archiwum ZIP - ok. 4,5MB - S.G.]
02. [26.10-02.11.2009] Arkusz z matematyki - [j.w. tylko w pliku PDF - ok. 3,5MB - S.G.]

MATEMATYKA - Gimnazjum:
01. [25.01-16.02.2007] Zestaw zdań z matematyki - 1 [opracowała S.Gawerda]
02. [15.02-15.03.2007] Zestaw zdań z matematyki - 2 [opracowała S.Gawerda]
03. [11.04-27.04.2007] Zestaw zdań z matematyki - 3 [opracowała S.Gawerda]

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA/INFORMATYKA:
01. Przykład listy-bazy danych w programie Excel do pobrania tutaj.
02. Redagowanie pisma urzędowego, korekta i formatowanie tekstu; plik do pobrania tutaj.
03. Formatowanie tekstu z elementami graficznymi oraz ćwiczenia utrwalające (02); plik do pobrania tutaj.
04. Praca nad dłuższym tekstem - konspekt oraz ćwiczenia utrwalające [02] i [03]; plik do pobrania tutaj.
05. Tworzenie szablonów z wykorzytaniem własnych styli; skład gazetki; plik do pobrania tutaj.
06. Formatowanie tekstu - konwersja tabeli na tekst i formatowanie tekstu; plik do pobrania tutaj.
07. Formatowanie tekstu - formatowanie dokumentu z wykorzystaniem styli, wstawianie spisu treści i numeracja stron; plik do pobrania tutaj.
08. Zestaw zadań nr 1: Elementy grafiki - plik PDF 105 kB.
09. Zestaw zadań nr 2: Elementy systemów liczenia oraz wprowadzenie do grafiki - plik PDF 38 kB.
10. Pliki do ćwiczeń - Excel - podstawowe funkcje, Word - konwersja tabeli na tekst i formatowanie tekstu, Word - korespondencja seryjna - plik (archiwum ZIP) do pobrania tutaj,
11. Tworzenie strony WWW - plik (archiwum ZIP) do pobrania tutaj.
12. Formularze na stronach WWW - plik (archiwum ZIP) do pobrania tutaj.
13. Ćwiczenia z arkusza kalkulacyjnego (funkcje: min, max, suma, średnia, licz.jeżeli); plik do pobrania tutaj.
14. Ćwiczenia z arkusza kalkulacyjnego (formatowanie komórek, scalanie komórek, itp.); plik do pobrania tutaj.
15. Ćwiczenia z arkusza kalkulacyjnego (wykresy - wstęp); plik do pobrania tutaj.
16. Ćwiczenia z arkusza kalkulacyjnego (wykresy - ciąg dalszy); plik do pobrania tutaj.

I01. Zestaw zadań nr 1: Algotytmika - schematy blokowe - plik PDF 105 kB.
I02. Algorytmy dec2bin i bin2dec oraz schemat Hornera - plik ZIP 242 kB.
I03. Algorytmy:
- znajdowania najmniejszego (największego) elementu w ciągu,
- jednoczesnego znajdowania najmniejszego i największego elementu w ciągu,
- sortowanie ciągu przez proste wstawianie.
- plik ZIP 60 kB.
I04. Algorytmy znajdowania elementu w ciągu nieuporządkowanym oraz w ciągu uporządkowanym - plik ZIP 55 kB.
I05. Algorytmy - proste zadania utrwalające - plik PDF 32 kB.

UWAGA:
Do odczytania plików typu PDF potrzebny jest program Adobe Reader lub inny czytnik plików tego formatu (np. Foxit PDF Reader).
Jeżeli program Adobe Reader nie jest zainstalowany w twoim komputerze, to możesz pobrać plik instalacyjny tutaj (plik ok. 21 MB) lub plik instalacyjny programu Foxit PDF Reader do pobrania tutaj (plik. ok. 1,6MB - tylko wersja angielska).
Copyright &copy ZSO Kamienna Góra